Pomocník systému OBERON
Prvé kroky

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Začíname pracovať > Prvé kroky

Skôr, ako začnete s modulom Mzdy a dochádzka pracovať, je potrebné, aby ste v programe OBERON - Agenda firmy založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).

Aby sa zobrazovala ponuka Mzdy, je potrebné v ponuke Servis, Nastavenia programu povoliť modul Mzdy a dochádzka.

1. Základné údaje firmy

2. Nastavenie programu

3. Spracovávané obdobie

4. Pracovníci a pracovné pomery

5. Spracovávanie miezd pracovníkom

Príbuzné témy