Pomocník systému OBERON
Dochádzka - všeobecne o koncepcii

Mzdy a dochádzka > Dochádzka - všeobecne o koncepcii

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o jednej z dvoch častí modulu Mzdy a dochádzka systému OBERON - Dochádzka.

Základné informácie   

Obrázok č. 1: Pracovný kalendár

Ďalšie informácie

Evidencia dochádzky a evidencia pracovného času

Licenčné podmienky

Príbuzné témy