Pomocník systému OBERON
Dochádzka - všeobecne o koncepcii

Mzdy a dochádzka > Dochádzka - všeobecne o koncepcii

Systém OBERON obsahuje modul Mzdy a dochádzka, ktorý umožňuje spracovávať mzdovú agendu aj spolu s evidenciou pracovného času a dochádzky. Modul Mzdy a dochádzka je určený pre rôzne veľké firmy, prípadne účtovné (mzdové) firmy, ktoré spracovávajú mzdy pre iné firmy. Aby bol modul Mzdy a dochádzka dostupný, musí byť povolený v ponuke Servis, Nastavenia programu.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Pracovný kalendár s otvoreným rozbaľovacím zoznamom v pravom hornom rohu formulára

Dôležité evidencie

Ďalšie informácie

Evidencia dochádzky a evidencia pracovného času

Príbuzné témy