Pomocník systému OBERON
Pracovné zmeny

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Dochádzka > Pracovné zmeny

Základné informácie

Obrázok č. 1: Definícia pracovnej zmeny firmy

 

Popis formulára Definícia pracovnej zmeny firmy

Názov

Zadáva sa názov pracovnej zmeny (max. 50 znakov).

Druh zmeny

Druh zmeny sa vyberá z týchto kategórií: Odpočinok (voľno), Pracovná zmena, Pohotovosť.

Čas začiatku a dĺžka

Zadáva sa čas, odkedy má pracovná zmena platiť.

Dĺžka

Zadáva sa dĺžka pracovnej zmeny v hodinách. Je to pracovný čas, kedy má pracovník pracovať (neobsahuje prestávky).

Dĺžka prestávky

Zadáva sa celková dĺžka prestávky v minútach. Pracovník má zo zákona (Zákonník práce) nárok na prestávky, ich dĺžka závisí od dĺžky pracovnej zmeny a dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Nastavenie ovplyvňuje výpočet času konca pracovnej zmeny, t. j. kedy má pracovník opustiť pracoviko. V prípade, ak sa prestávka má započítať do pracovného času pracovníka, upravte nastavenie priamo v pracovnom pomere pracovníka (záložka Dochádzka).

Nezobrazovať v paneli nástrojov

Po začiarknutí tohto políčka sa pracovná zmena nebude zobrazovať v paneli vo formulári Pracovný kalendár.

Nepoužívať pracovnú zmenu

Po začiarknutí tohto políčka pracovnú zmenu nebude možné používať, v systéme však ostane definovaná.

Príbuzné témy