Pomocník systému OBERON
Prvé kroky

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Začíname pracovať > Prvé kroky

Skôr, ako začnete s modulom Mzdy a dochádzka pracovať, je potrebné, aby ste v programe OBERON - Agenda firmy založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy). Zároveň je potrebné povoliť v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly účtovnej jednotke a v oddiele Používateľ, Moduly danému používateľovi prácu s modulom Mzdydochádzka.

1. Konzultácia

2. Dochádzkový terminál

 3. Pracovné zmeny

4. Pracovné plány firmy

5. Pracovníci

6. Pracovný kalendár

7. Pravidlá spracovania dochádzky

Príbuzné témy