Pomocník systému OBERON
Pracovné plány firmy

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Dochádzka > Pracovné plány firmy

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Pracovné plány firmy v ponuke Mzdy, Dochádzka programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Vytvoriť pracovný plán firmy je možné pomocou formulára Pracovný plán.
 Obrázok č. 1: Rozvrh zmien pracovného plánu Dvojzmenná krátky/dlhý

Príbuzné témy