Pomocník systému OBERON
O pracovných plánoch firmy

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Začíname pracovať > O pracovných plánoch firmy

Táto téma Pomocníka je venovaná pracovným plánom firmy, ich výberu, resp. tvorbe spolu s príkladmi konkrétnych pracovných plánov určených pre jednotlivé druhy prevádzok.

Základné informácie

Ďalšie informácie

Pri tvorbe pracovného plánu je kľúčovým údajom dátum, od ktorého má začať cyklus danej zmennosti (spravidla pondelok). Pri fungujúcich prevádzkach je dátum začiatku potrebné prispôsobiť už existujúcemu pracovnému cyklu.
Obrázok č. 1: Nastavenie dátumu začiatku

 

Jednozmenná prevádzka

Obrázok č. 2: Rozvrh zmien pracovného plánu Jednozmenná ranná + sobota

 

Dvojzmenná prevádzka

Obrázok č. 3: Rozvrh zmien pracovného plánu Dvojzmenná krátky/dlhý

Trojzmenná prevádzka

Obrázok č. 4: Rozvrh zmien pracovného plánu Trojzmenná týždenná

Nepretržitá prevádzka

Obrázok č. 5: Rozvrh zmien pracovného plánu Nepretržitá štvorzmenná (28 dňová)

Vlastný vzor

Obrázok č. 6: Rozvrh zmien pracovného plánu Vlastný vzor

Príbuzné témy