Pomocník systému OBERON
O prestávkach v práci

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Začíname pracovať > O prestávkach v práci

Táto téma Pomocníka je venovaná prestávkam v práci a ich nastaveniam v OBERON-e. Poskytovanie prestávok v práci zamestnancom patrí medzi zákonné povinnosti zamestnávateľa. Kým niektoré prestávky sa do pracovného času započítavajú, niektoré sa doň naopak nezapočítavajú. Zákonník práce definuje tri prestávky v práci:

  1. prestávku na odpočinok a jedenie,
  2. prestávku poskytovanú z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci,
  3. prestávku na dojčenie.

Prestávka na odpočinok a jedenie

Nastavenie prestávok v OBERON-e

Obrázok č. 1: Nastavenie prestávky vo formulári Pracovný pomer pracovníka

Spracovanie dochádzky

Príklad - Prestávka:

Pracovník má zo zákona nárok na 30 minútovú prestávku. V prvom prípde príde z prestávky skôr (12:00-12:20), v druhom prípade si prestávku predĺži (12:00-12:50).

Prestávka Evidovať reálnu

Evidovať reálnu

započítať min. dĺžku

Generovať automaticky
12:00-12:20 12:00-12:20 12:00-12:30 12:00-12:30
12:00-12:50 12:00-12:50 12:00-12:30 12:00-12:30
Obrázok č. 2: Nastavenie pravidla pre spracovanie dochádzky - prestávka

Prestávka z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci a prestávka na dojčenie

Príbuzné témy