Pomocník systému OBERON
O prestávkach v práci

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Začíname pracovať > O prestávkach v práci

Táto téma Pomocníka je venovaná prestávkam v práci a ich nastaveniam v systéme OBERON.

Základné informácie

Prestávka na odpočinok a jedenie

Nastavenie prestávok v OBERON-e

Obrázok č. 1: Nastavenie prestávky vo formulári Pracovný pomer pracovníka

Spôsoby evidencie prestávky

Príklad - Prestávka:

Pracovník má zo zákona nárok na 30-minútovú prestávku. V prvom prípade príde z prestávky skôr (12:00 - 12:20), v druhom prípade si prestávku predĺži (12:00 - 12:50).

Prestávka Evidovať reálnu

Evidovať reálnu
(započítať min. dĺžku)

Generovať automaticky
12:00 - 12:20 12:00 - 12:20 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30
12:00 - 12:50 12:00 - 12:50 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30
Obrázok č. 2: Nastavenie pravidla pre spracovanie dochádzky - prestávka

Prestávka z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci a prestávka na dojčenie

Príbuzné témy