Pomocník systému OBERON
Pravidlá spracovania dochádzky

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Dochádzka > Pravidlá spracovania dochádzky

Základné informácie 

Ak nebudú zadefinované žiadne pravidlá dochádzky, program bude počítať reálnu dochádzku tak, ako bola zaznamenaná v dochádzkovom termináli.

Príbuzné témy