Pomocník systému OBERON
Pravidlá spracovania dochádzky

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Dochádzka > Pravidlá spracovania dochádzky

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Pravidlá spracovania dochádzky v ponuke Mzdy, Dochádzka programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Definovať pravidlo spracovania dochádzky je možné pomocou formulára Pravidlo spracovania dochádzky.

Ak nebudú zadefinované žiadne pravidlá spracovania dochádzky, program bude počítať reálnu dochádzku tak, ako bola zaznamenaná na dochádzkovom termináli.

Príbuzné témy