Pomocník systému OBERON
Spôsoby evidencie pracovného času

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Pokročilé vedomosti > Spôsoby evidencie pracovného času

Táto téma Pomocníka je venovaná rôznym spôsobom evidencie pracovného času v systéme OBERON.

Základné informácie

Spôsoby evidencie pracovného času pracovníkov

Tabuľka č. 1: Prehľad rozdielov v spôsoboch evidencie pracovného času

Položka

Štandardný pracovný čas

Pružný pracovný čas (náhradné voľno)

Pružný pracovný čas (nadčasy za mesiac)

Len evidovať pracovný čas

Upozornenie na chýbajúce (neodpracované) hodiny áno nie nie nie
Automatická konverzia chýbajúcich hodín v dochádzke na Náhradné voľno (čerpanie) nie áno áno nie
Automatická konverzia odpracovaných hodín v dochádzke nad pracovný plán (teda nadčasov) na Náhradné voľno (tvorba) áno
(pomocou pravidla)
áno áno nie
Automatická  konverzia zostatku náhradného voľna v dochádzke (za daný mesiac) na Nadčasy nie nie áno nie
Príbuzné témy