Pomocník systému OBERON
Spôsob evidencie pracovného času

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Pokročilé vedomosti > Spôsob evidencie pracovného času

Základné informácie

Spôsoby evidencie pracovného času pracovníkov

 

 Tabuľka č.1: Podrobné rozdiely v evidencii pracovného času

Položka Štandardný pracovný čas Pružný pracovný čas (náhradné voľno) Pružný pracovný čas (nadčasy za mesiac) Len evidovať pracovný čas
Upozornenie na chýbajúce (neodpracované) hodiny áno nie nie nie
Automatická konverzia chýbajúcich hodín v dochádzke na Náhradné voľno (čerpanie) nie áno áno nie
Automatická konverzia odpracovaných hodín v dochádzke nad pracovný plán (teda nadčasy) na Náhradné voľno (tvorba) áno
(pomocou pravidla)
áno áno nie
Automatická  konverzia zostatku náhradného voľna v dochádzke (za daný mesiac) na Nadčasy nie nie áno nie
Príbuzné témy