Pomocník systému OBERON
Práca nadčas

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Pokročilé vedomosti > Práca nadčas

Táto téma Pomocníka je venovaná nadčasom a ich nastavením v OBERON-e.

Základné informácie

Spôsoby evidencie nadčasov 

Spôsob evidencie nadčasov sa nastavuje pomocou pravidiel spracovania dochádzky (ponuka Mzdy, Dochádzka).

Spôsob evidencie nadčasov môže byť:

Príklad:

Pracovník má základnú hodinovú mzdu 6 €, trojmesačný priemer je 6.5 €. Pracovník za mesiac odpracoval 168 hodín (pracovný deň má 8 hodín a v mesiaci je 21 pracovných dní), 4 hodiny mal nadčasových. V závislosti od spôsobu evidencie nadčasov mu budú hodiny a mzda vypočítané takto:

Spôsob evidencie Odpracované hodiny v mzdách Nadčas Mzda Poznámka k výpočtu
hodiny neevidovať a nepreplatiť 168 0 1008 6*168
hodinová mzda*počet odpr. hodín
hodiny neevidovať, vyplatiť odmenu (tarifou za nadčas) 168 0 1038.5

1008+(4*6)+(25% z 4*6.5)
základná mzda+odmena za prácu naviac

odmena za prácu naviac=priemer+nadčasový príplatok

hodiny neevidovať, vyplatiť odmenou (tarifou zo základnej mzdy) 168 0 1032 6*168+6*4
základná mzda+mzda za nadčas+nadčas*hodinová mzda
zahrnúť do odpracovaných hodín 172 0 1032 6*172
hodinová mzda*počet odpr. hodín
konvertovať na náhradné voľno 172 0 1032 6*172
hodinová mzda*počet odpr. hodín

 

 

Príbuzné témy