Pomocník systému OBERON
Práca nadčas

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Pokročilé vedomosti > Práca nadčas

Táto téma Pomocníka je venovaná nadčasom a ich nastaveniam v systéme OBERON.

Základné informácie

Spôsoby evidencie a spracovania nadčasov

Príklad:

Pracovník má základnú hodinovú mzdu 6 €, trojmesačný priemer je 6,5 €. Pracovník za mesiac odpracoval 168 hodín (pracovný deň má 8 hodín a v mesiaci je 21 pracovných dní), 4 hodiny mal nadčasové. V závislosti od spôsobu evidencie nadčasov sa mu hodiny a mzda vypočítajú takto:

Spôsob evidencie Odpracované hodiny v mzdách Nadčas Mzda Poznámka k výpočtu
Hodiny neevidovať a nepreplatiť 168 0 1008 6*168
základná mzda*počet odpracovaných hodín
Hodiny neevidovať, vyplatiť odmenu
(tarifou za nadčas)
168 0 1038,5

(6*168)+(6*4)+(25% z 6,5*4)
základná mzda+mzda za nadčas+nadčasový príplatok

Hodiny neevidovať, vyplatiť odmenou
(tarifou zo základnej mzdy)
168 0 1032 (6*168)+(6*4)
základná mzda+mzda za nadčas
Zahrnúť do odpracovaných hodín 172 0 1032 6*172
základná mzda*počet odpracovaných hodín
Konvertovať na náhradné voľno 168 4 1008 6*168
základná mzda*počet odpracovaných hodín (za 4 hodiny nadčasu si pracovník uplatní náhradné voľno)
Príbuzné témy