Pomocník systému OBERON
Prítomní pracovníci

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Prítomní pracovníci

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Prítomní pracovníci v ponuke Mzdy programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie 

Obrázok č. 1: Formulár Prítomní pracovníci 

 

Ďalšie informácie

Popis možných stavov

Pracovník je prítomný na pracovisku.
Pracovník pracuje (na začiatku pracovnej zmeny nastúpil do práce), ale nemusí byť na pracovisku, napr. prestávka, služobný odchod a pod.
Pracovník nie je na pracovisku (nie je evidovaný príchod) - podľa pracovného plánu by mal pracovník pracovať.
Pracovník nemá pracovať (v pracovnom pláne nemá pracovnú zmenu), prípadne má nahlásenú neprítomnosť (dovolenka, PV, OČR a pod).

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť príchody a odchody

Funkcia zobrazí príchody a odchody (z dochádzkového terminálu) aktuálne vybraného pracovníka v aktuálnom mesiaci.
Príbuzné témy