Pomocník systému OBERON
Prítomní pracovníci

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Prítomní pracovníci

Základné informácie 

Obrázok č. 1: Formulár Prítomní pracovníci 

 

Popis možných stavov

Pracovník je prítomný na pracovisku.
Pracovník pracuje (na začiatku pracovnej zmeny nastúpil do práce), ale nemusí byť na pracovisku, napr. prestávka, služobný odchod a pod.
Pracovník nie je na pracovisku (nie je evidovaný príchod) - podľa pracovného plánu by mal pracovník pracovať.
Pracovník nemá pracovať (v pracovnom pláne nemá pracovnú zmenu), prípadne má nahlásenú neprítomnosť (dovolenka, PV, OČR a pod).

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť príchody a odchody

Funkcia zobrazí príchody a odchody (z dochádzkového terminálu) aktuálne vybraného pracovníka v aktuálnom mesiaci.
Príbuzné témy