Pomocník systému OBERON
Práva používateľov

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Práva používateľov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Práva používateľov v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len pre používateľov s príznakom Administrátor.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Formulár Práva používateľov - kontextová ponuka

Špeciálne práva

Legenda práv používateľov

Nepovoliť prístup - používateľovi nebude povolený prístup k danej evidencii, tlačovému výstupu a pod.
Len prezeranie - používateľ môže údaje len prezerať, nie meniť alebo vymazať.
Pridať alebo opraviť (vymazať len do koša) - používateľ môže pridávať, opravovať a mazať údaje, ale nie vyprázdňovať kôš.
Plný prístup - používateľ môže pridávať, opravovať a mazať údaje vrátane vyprázdňovania koša.
Príbuzné témy