Pomocník systému OBERON
Sprievodca vytvorením nového používateľa

Sprievodca vytvorením nového používateľa umožňuje vytvoriť nového používateľa. Sprievodca je dostupný z ponuky ServisPoužívatelia stlačením tlačidla Nový

Postup vytvorenia nového používateľa

 1. Otvorte ponuku Servis a zvoľte položku Používatelia, otvorí sa zoznam používateľov.
 2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca.
 3. Zadajte meno, pod akým sa bude daný používateľ prihlasovať, meno, ktoré bude uvádzané na dokladoch, a skratku používateľa. Prípadne je možné používateľovi pridať telefónne číslo a e-mail.
 4. Vyberte typ používateľa:
     - štandardný - používateľ, ktorý sa môže prihlásiť do systému OBERON pre bežnú prácu s programom.
     - systémový - používateľ určený pre prihlásenie systémových služieb vykonávaných na pozadí napr. transporty údajov, webové služby a pod. Nie je možné sa pod ním prihlásiť do programu a naopak pod štandardným používateľom nie je možné spúšťať služby vykonávané na pozadí (najčastejšie v module OBERON Center).
     - administrátor - administrátor môže vytvárať používateľov a meniť ich práva. Administrátor má aj ďalšie možnosti nastavovania programu, ku ktorým ostatní používatelia nemajú prístup.
 5. Ďalej je potrebné novému používateľovi nastaviť práva na jednotlivé agendy systému:
     - nastaviť predvolené - používateľ bude mať prístup ku všetkým agendám, napríklad sklad, účtovníctvo, hotel, evidencia vozidiel, dokumentov, atď.
     - prevziať od iného používateľa - práva používateľa budú prevzaté od iného používateľa, t. j. nový používateľ bude mať také isté práva ako existujúci používateľ   
     - nastaviť predvolené, podľa role používateľa - používateľ bude mať určité preddefinované práva podľa postavenia vo firme. Práva bude možné neskôr zmeniť v ponuke ServisPráva používateľov
 6. Používateľa je možné zaradiť do skupiny používateľov. Skupiny sa najčastejšie používajú v CRM module. Skupiny majú význam pri používaní viacerými používateľmi systému OBERON.
 7. Zadajte kód rýchleho prístupu. Môže to byť kód prístupového kľúča, ktorý identifikuje používateľa pomocou snímača prístupov (EXALOGIC DALAS, RFID čítačky), prípadne len tzv. PIN (ľubovoľný textový reťazec). Pri použití PIN kódu je potrebné v nastaveniach programu, v oddiele Počítač, zvoliť Typ prihlasovacieho formulára na Osobný PIN vtedy bude pre prihlásenie používateľa vyžadovaný len tento PIN (bez potreby vyberať používateľa zo zoznamu používateľov).
 8. V ďalšom kroku je možné načítať obrázok s podpisom, alebo odtlačkom pečiatky používateľa. Tento podpis bude pridaný do tlačových výstupov ako faktúra, objednávka a pod.  Prípadne vyberte súkromný certifikát pre vytvorenie elektronického podpisu. V rozbaľovacom zozname budú zobrazené súkromné certifikáty uložené v úložisku systému Windows (Certifikáty - Certifikáty aktuálny užívateľ - Osobné). Elektronický podpis je využívaný napríklad pri XML komunikácií, exportu tlačového výstupu do formátu PDF a pod. Bližšie informácie o elektronickom podpise nájdete v téme Čo je elektronický podpis.
 9. Používateľovi nastavte ďalšie práva ako minimálne navýšenie, zľavy, ktoré bude môcť zadávat, atď. Popis jednotlivých práv získate v téme formulár Používateľ.
 10. Stlačením tlačidla Dokončiť bude vytvorený nový používateľ, ktorému je možné nastaviť heslo stlačením tlačidla Nastaviť heslo, prípadne zmeniť nastavenia práv stlačením tlačidla Nastavenia práv.
Príbuzné témy