Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

CRM a registratúra > Všeobecne o koncepcii

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o module CRM a registratúra v systéme OBERON.

Základné informácie

CRM - základné informácie

Obrázok č. 1:  Kalendár udalostí

 

Reklamácie/servis - základné informácie

Registratúra - základné informácie

Ďalšie informácie

Licenčné podmienky

Príbuzné témy