Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

CRM a registratúra > Všeobecne o koncepcii

Modul CRM a registratúra je jedným z ďalších voliteľných modulov systému OBERON. Aby bol modul CRM a registratúra dostupný, musí byť povolený v nastaveniach programu (ponuka Servis, Nastavenia programu).

Základné informácie

Modul CRM a registratúra je tvorený z troch častí:

Obrázok č. 1:  Kalendár udalostí

 

Základné informácie - CRM   

Základné informácie - Registratúra

Príbuzné témy