Pomocník systému OBERON
Registratúrny plán

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Registratúrny plán

Základné informácie

Dostupné možnosti

V registratúrnom pláne sú dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla Možnosti.

Import registratúrneho plánu

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné naimportovať registratúrny plán. Na výber je viacero spôsobov importu - z predchádzajúceho obdobia, z inej firmy alebo podľa preddefinovaného registratúrneho plánu podľa charakteru spoločnosti (obchodná spoločnosť, živnostník, obecný úrad). Pri importe registratúrneho plánu sa aktuálny registratúrny plán (v aktuálnom účtovnom období) nevratne prepíše.

Postup na priradenie dokumentu do registratúrneho plánu

  1. V ponuke CRM zvoľte položku Registratúrny (podací) denník.
  2. Kliknite na tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Záznam v registratúrnom (podacom) denníku.
  3. Kliknite na tlačidlo  vedľa poľa Registratúrna značka.
  4. Otvorí sa formulár Registratúrny plán, vyberte položku registratúrneho plánu.

Postup na úpravu položky registratúrneho plánu

Upravovať (pridávať alebo vymazávať) položky registratúrneho plánu možno priamo v stromovej štruktúre plánu po otvorení registratúrneho denníka. Postupujte takto:

  1. V ponuke CRM zvoľte položku Registratúrny (podací) denník.
  2. V ľavej časti tohto formulára sa nachádzajú záložky Registratúrny plánSpisy. Vyberte prvú záložku - Registratúrny plán.
  3. V stromovej štruktúre registratúrneho plánu vyberte príslušnú skupinu a stlačte tlačidlo Nový, prípadne stlačte pravé tlačidlo myši. Vyberte položku Nová skupina alebo Nová položka.
  4. Otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné vyplniť všetky náležitosti.
Obrázok č. 1: Formulár Registratúrny plán
Príbuzné témy