Pomocník systému OBERON
Registratúrny (podací) denník

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Registratúrny (podací) denník

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Registratúrny (podací) denník v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaevidovať, resp. upraviť už zaevidovaný registratúrny záznam je možné pomocou formulára Záznam v registratúrnom (podacom) denníku. Postup zaevidovania registratúrneho záznamu je popísaný v téme Pridanie záznamu do registratúrneho (podacieho) denníka.

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Označiť ako vybavený

Pomocou tejto funkcie je možné označiť registratúrny záznam za vybavený, prípadne mu priradiť poznámku k vybaveniu. Vybavené záznamy sú označené fialovou farbou.

Zrušiť vybavenie

Pomocou tejto funkcie je možné zrušiť označenie vybavenia registratúrneho záznamu. 

Presun medzi archívne zložky

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého sa záznamy presunú do registratúrneho archívu. Po presunutí do registratúrneho archívu budú záznamy označené sivou farbou a nebude možné ich meniť.

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša, je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Príbuzné témy