Pomocník systému OBERON
Registratúrny denník

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Registratúrny denník

Základné informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Označiť ako vybavený

Pomocou tejto funkcie je možné označiť registratúrny záznam za vybavený, prípadne mu priradiť poznámku k vybaveniu. Vybavené záznamy sú označené fialovou farbou.

Zrušiť vybavenie

Pomocou tejto funkcie je možné zrušiť označenie vybavenia registratúrneho záznamu. 

Presun medzi archívne zložky

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého sa záznamy presunú do registratúrneho archívu. Po presunutí do registratúrneho archívu budú záznamy označené sivou farbou a nebude možné ich meniť.

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša, je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Podrobné informácie o formulári získate v téme Formulár Záznam v registratúrnom (podacom) denníku.
Príbuzné témy