Pomocník systému OBERON
Formulár Umiestnenie

Formulár Umiestnenie umožňuje definovať, resp. upraviť už definované umiestnenie, t. j. budovu, miestnosť alebo iný organizačný útvar účtovnej jednotky v module CRM a registratúra, v ktorom sa fyzicky umiestňujú dokumenty. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmyformulára Záznam v registratúrnom (podacom) denníku, tlačidlo  pri rozbaľovacom zozname Umiestnenie. Otvorí sa číselník Umiestnenia, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Umiestnenie

Názov

Zadáva sa pomenovanie umiestnenia.
Vymazanie záznamu zo zoznamu umiestnení nijako neovplyvní zadané umiestnenia v záznamoch registratúrneho (podacieho) denníka.
Príbuzné témy