Pomocník systému OBERON
Kôš - vymazanie a obnova záznamov

Základné informácie > Ovládanie programu > Kôš - vymazanie a obnova záznamov

Vo vybraných evidenciách (knihách) systému OBERON je k dispozícii aj funkcia Kôš. Možnosti mazania a prípadnej obnovy záznamov v týchto evidenciách popisuje táto téma Pomocníka.

Základné informácie 

Ako zobraziť len vymazané údaje

Zobraziť len vymazané údaje (údaje z koša) je možné takto:

  1. V evidencii, v ktorej existuje kôš na vymazané záznamy, stlačte tlačidlo Vlastnosti.
  2. Otvorí sa formulár Vlastnosti, v záložke Nastavenie zoznamu začiarknite možnosť Zobraziť aj záznamy v koši.
  3. V tom istom formulári v záložke Filtre vytvorte filter Len vymazané. Ďalšie informácie o vytváraní filtrov získate v téme Používanie filtrov.
  4. V evidencii budú zobrazené len záznamy v koši.

Obnova údajov 

Obrázok č. 1: Vymazanie obchodného partnera

Obrázok č. 2: Manuálne vymazanie záznamu z koša

Príbuzné témy