Pomocník systému OBERON
Používanie filtrov

Základné informácie > Ovládanie programov > Používanie filtrov

Táto téma Pomocníka popisuje problematiku používania filtrov v systéme OBERON. Filtrovanie záznamov je funkcia, ktorá umožňuje v aktuálne otvorenej evidencii (knihe) zobrazovať len tie záznamy, ktoré vyhovujú zadanej podmienke, resp. podmienkam filtrovania. Samotné filtrovanie spočíva v porovnávaní zvoleného poľa knihy (alebo inej tabuľky záznamov) so zadanou hodnotou. Metódu porovnávania určuje podmienka filtrovania. Filter je prístupný v príslušných evidenciách (napr. kniha pohľadávok, záväzkov atď.) po stlačení tlačidla Vlastnosti v záložke Filtre.

Príklad:

V knihe Skladové pohyby požadujeme zobraziť pohyby len za mesiac február daného roku. Nastavenie zložky filtra bude nasledujúce: Pole: Dátum, Podmienka: je z obdobia, Hodnota: Február.

Využite filtra

V prípade sieťovej práce programu filtre jedného používateľa neovplyvnia filtre iného používateľa.

Kritéria filtrov

Obrázok č. 1: Podmienka filtra

 

V prípade, žetivácie niekoľkých filtrovacích podmienok je možné nastaviť Spôsob zlúčenia podmienok - teda či vyfiltrované záznamy musia vyhovovať obom podmienkam súčasne, alebo stačí jednej, alebo druhej.

Rozšírené možnosti filtrov

V prípade, žetívnych rozšírených možností filtrov má používateľ možnosť vytvoriť viac filtrov, ktoré sa môžu skladať z niekoľkých filtrovacích podmienok. Jednotlivé podmienky (zložky) filtra sa nastavujú rovnako ako pri základnom filtri.

Obrázok č. 2: Filtre s rozšírenými možnosťami

 

Postup nastavenia filtrov

  1. Rozšírené možnosti filtrov je možné aktivovať začiarkavacím políčkom Zobraziť rozšírené možnosti filtrov. Na ľavej strane formulára sa zobrazí panel Zoznam filtrov.
  2. Nový filter je možné vytvoriť pomocou tlačidla "+" v paneli Zoznam filtrov. Po zadaní názvu je možné pokračovať podobným spôsobom ako pri zadávaní podmienok jednoduchého filtra. Rozdiel je v prvom kroku - podmienky filtra nie je potrebné zaškrtnúť - platné sú vždy.
  3. Jednotlivé filtre je možné aktivovať a deaktivovať začiarknutím políčka v zozname filtrov. V prípade potreby je možné aplikovať aj niekoľko filtrov naraz. V takom prípade je potrebné pri začiarknutí políčka ďalšieho filtra súčasne stlačiť kláves Shift.
Videonávody: K téme sú spracované Videonávody Používanie filtrov a Ovládanie programu dostupné na internetových stránkach https://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/pouzivanie-filtrov/, resp. https://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/ovladanie-programu/. Všetky Videonávody nájdete na stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutieVideo ávody.
Príbuzné témy