Pomocník systému OBERON
Používanie filtrov

Základné informácie > Ovládanie programu > Používanie filtrov

Táto téma Pomocníka popisuje problematiku používania filtrov v systéme OBERON. Nastavenie filtrovania je dostupné v jednotlivých evidenciách (napr. kniha pohľadávok, záväzkov atď.) po stlačení tlačidla Vlastnosti, záložka Filtre.

Základné informácie

Základný filter (bez rozšírených možností)

Príklad použitia základného filtra:

V knihe Skladové pohyby požadujeme zobraziť pohyby len za mesiac február daného roka. Nastavenie zložky filtra bude nasledujúce: Pole: Dátum, Podmienka: je z obdobia, Hodnota: Február. Ďalšie príklady nájdete v téme Príklady použitia filtrov.

 Obrázok č. 1: Podmienka filtra

 

Rozšírené možnosti filtrov

Obrázok č. 2: Nastavenie filtra s rozšírenými možnosťami

 

Postup nastavenia filtrov s rozšírenými možnosťami

  1. Vo formulári Vlastnosti, záložka Filtre, aktivujte Rozšírené možnosti filtrov začiarknutím políčka Zobraziť rozšírené možnosti filtrov.
  2. Nový filter je možné vytvoriť pomocou tlačidla  v ľavom paneli, v ktorom sa zobrazuje zoznam nastavených filtrov. Po zadaní názvu je možné pokračovať podobným spôsobom ako pri zadávaní podmienok jednoduchého filtra. Rozdiel je v tom, že ich nie je potrebné aktivovať (začiarknuť) - platné sú vždy. Zároveň ich nie je možné deaktivovať, iba vymazať (stlačením tlačidla  po označení danej podmienky kurzorom).
  3. Filter sa aktivuje začiarknutím políčka pred názvom filtra. Analogicky je možné filter deaktivovať.
  4. Poradie filtrov je možné zmeniť pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok). Na odstránenie označte filter kurzorom a stlačte tlačidlo .
  5. Panel so zoznamom filtrov sa zobrazuje aj v knihe (alebo inej tabuľke záznamov), v ktorej sú nastavené rozšírené možnosti filtrov. V tomto paneli je možné filtre aktivovať začiarknutím políčka pred názvom filtra, alebo zobraziť nastavenie filtra pomocou tlačidla . V prípade potreby je možné aplikovať aj niekoľko filtrov naraz. V takom prípade je potrebné pri začiarknutí políčka ďalšieho filtra súčasne stlačiť kláves Shift.
V prípade sieťovej práce programu filtre jedného používateľa neovplyvnia filtre iného používateľa.

Niekoľko tipov na prácu s filtrami:

Videonávody

K téme sú spracované videonávody Používanie filtrov a Ovládanie programu. Všetky videonávody sú k dispozícii na stránke www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie, Videonávody.

Príbuzné témy