Pomocník systému OBERON
Používanie filtrov

Základné informácie > Ovládanie programov > Používanie filtrov

Táto téma Pomocníka popisuje problematiku používania filtrov v systéme OBERON. Filtrovanie záznamov je funkcia, ktorá umožňuje v aktuálne otvorenej evidencii (knihe) zobrazovať len tie záznamy, ktoré vyhovujú zadanej podmienke, resp. podmienkam filtrovania. Samotné filtrovanie spočíva v porovnávaní zvoleného poľa knihy (alebo inej tabuľky záznamov) so zadanou hodnotou. Metódu porovnávania určuje podmienka filtrovania. Nastavenie filtrovania je dostupné v príslušných evidenciách (napr. kniha pohľadávok, záväzkov atď.) po stlačení tlačidla Vlastnosti, záložka Filtre.

Príklad:

V knihe Skladové pohyby požadujeme zobraziť pohyby len za mesiac február daného roka. Nastavenie zložky filtra bude nasledujúce: Pole: Dátum, Podmienka: je z obdobia, Hodnota: Február. Ďalšie príklady nájdete v téme Príklady použitia filtra.

Využitie filtra

V prípade sieťovej práce programu filtre jedného používateľa neovplyvnia filtre iného používateľa.

Kritéria filtrov

Obrázok č. 1: Podmienka filtra

 

V prípade aktivácie niekoľkých filtrovacích podmienok je možné nastaviť Spôsob zlúčenia podmienok - teda či vyfiltrované záznamy musia vyhovovať obom podmienkam súčasne, alebo stačí jednej alebo druhej.

Rozšírené možnosti filtrov

V prípade aktivácie rozšírených možností filtrov (pozri postup nižšie) má používateľ možnosť vytvoriť viac filtrov, ktoré sa môžu skladať z niekoľkých filtrovacích podmienok. Jednotlivé podmienky (zložky) filtra sa nastavujú rovnako ako pri základnom filtri.

Obrázok č. 2: Filtre s rozšírenými možnosťami

 

Postup nastavenia filtrov

  1. Rozšírené možnosti filtrov aktivujte začiarknutím políčka Zobraziť rozšírené možnosti filtrov. Na ľavej strane formulára sa zobrazí panel Zoznam filtrov.
  2. Nový filter je možné vytvoriť pomocou tlačidla "+" v ľavom paneli so zoznamom filtrov. Po zadaní názvu je možné pokračovať podobným spôsobom ako pri zadávaní podmienok jednoduchého filtra. Rozdiel je v prvom kroku - podmienky filtra nie je potrebné zaškrtnúť - platné sú vždy.
  3. Jednotlivé filtre je možné v danej evidencii aktivovať a deaktivovať začiarknutím políčka v zozname filtrov v ľavom paneli. V prípade potreby je možné aplikovať aj niekoľko filtrov naraz. V takom prípade je potrebné pri začiarknutí políčka ďalšieho filtra súčasne stlačiť kláves Shift.
Špeciálnym typom podmienky filtra je Vybrať záznamy. Tá umožňuje vybrať zo zoznamu napr. záznamy Len neuhradené, Len uhradené, Len skladové, Len označené atď. Na zobrazenie záznamov označených symbolom * je vo vlastnostiach filtra potrebné nastaviť podmienku Len označené. Viac informácií v téme Označovanie záznamov.

Videonávody

K téme sú spracované videonávody Používanie filtrov a Ovládanie programu. Všetky videonávody sú k dispozícii na stránke www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie, Videonávody.

Príbuzné témy