Pomocník systému OBERON
Členenie

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Členenie

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Členenie v ponuke Firma programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Formulár Členenie s nastavenou stromovou štruktúrou

Práca s formulárom Členenie

Ak sa rozhodnente pre členenie, je potrebné jeho prvotnému nastaveniu venovať dostatočnú pozornosť. Pri neskoršej oprave názvu členenia v stromovej štruktúre sa totiž neupraví členenie v dokladoch. Vymazanie členenia zo stromovej štruktúry nemá vplyv na priradenie daného členenia k dokladom (priradenie ostane zachované).
Príbuzné témy