Pomocník systému OBERON
Členenie

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Členenie

Základné informácie

Obrázok č. 1: Formulár pre nastavenie stromovej štruktúry členenia

Práca s formulárom Členenie

Príklad:
Pri vytváraní nového členenia je potrebné sa nastaviť vždy na ten priečinok, v ktorom chcete vytvoriť nové členenie. Napríklad, ak chcete pridať nové členenie Tlačiarne od výrobcu HP, nastavte sa tak, ako je to vidieť z predchádzajúceho obrázka, a stlačte tlačidlo Nový

Ďalšie informácie

Príbuzné témy