Pomocník systému OBERON
O členení pracovníkov a rozúčtovaní miezd

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Pokročilé vedomosti > O členení pracovníkov a rozúčtovaní miezd

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o možnostiach členenia pracovníkov a rozúčtovania miezd v systéme OBERON.

Členenie pracovníkov

Rozúčtovanie mzdy

Postup podrobného rozúčtovania mzdy

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Mzdy, Tvorba miezd, prípadne stlačte tlačidlo  v nástrojovej lište OBERON-u.
  2. Vyberte (označte kurzorom) mzdu, ktorú chcete rozúčtovať a stlačte tlačidlo Upraviť mzdu. Otvorí sa formulár Úprava mzdy, v ktorom v záložke Rozúčtovanie stlačte tlačidlo Nový.
  3. Otvorí sa formulár, v ktorom pomocou tlačidla výberu  vyberte príslušné členenie a stlačte tlačidlo OK.
  4. Zadajte hodnotu - čiastku, počet odpracovaných dní, hodín, dní, percento. Stlačením tlačidla OK sa rozúčtovanie uloží.
  5. Na výber ďalšieho členenia znovu stlačte tlačidlo výberu  a vyberte ďalšie členenie.
  6. Pri výbere posledného členenia ako hodnotu zvoľte zvyšok (ostatné nerozúčtované), ktorý program automaticky dopočíta. V prípade potreby môžete túto hodnotu neskôr upraviť.
  7. Stlačením tlačidla OK (spracované) sa formulár uzatvorí. Formulár môžete zatvoriť aj tlačidlom OK (koncept), ktorý sa používa na označovanie ešte nespracovaných a nedokončených miezd.
  8. Celkový prehľad o všetkých rozúčtovaných mzdách je možné získať v tlačovom výstupe Účtovanie miezd (ponuka MzdyTvorba miezd, tlačidlo Tlač).
Postup, ako zaúčtovať spracované mzdy do účtovného denníka, je dostupný v téme Zaúčtovanie miezd do účtovného denníka.

Príklad

Stavebná firma člení mzdové náklady podľa jednotlivých stavieb. Pracovník odpracoval na stavbe v Ružomberku 15 pracovných dní, zvyšný počet dní odpracoval na stavbe v Turíku.

 Obrázok č. 1: Rozúčtovanie na dve rôzne stavby

Príbuzné témy