Pomocník systému OBERON
Hromadné účtovanie dokladov

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Hromadné účtovanie dokladov

Hromadné účtovanie dokladov slúži na automatické hromadné vytváranie dokladov v účtovnom alebo peňažnom denníku. Najčastejšie ide o hromadné účtovanie konkrétnej evidencie za zvolené obdobie. Bankové výpisy (napr. úhrady faktúr) sa účtujú v ďalšej evidencii Hromadné účtovanie bankových výpisov.

Základné informácie

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Hromadne zaúčtovať

Otvorí sa sprievodca, ktorý automaticky vytvorí záznamy v účtovnom denníku podľa zvolených kritérií účtovania. V sprievodcovi je možné začiarknuť možnosť Pred samotným zaúčtovaním vykonať test zaúčtovania. V tom prípade program najskôr urobí test účtovania a až následne sa uskutoční samotné účtovanie.

Zrušiť hromadné zaúčtovanie

Funkcia zruší hromadné zaúčtovanie, t. j. vymažú sa záznamy v účtovnom/peňažnom denníku.

Zobraziť správy o priebehu

Funkcia zobrazí správy o priebehu hromadného zaúčtovania.

Zobraziť vytvorené záznamy v denníku

Funkcia zobrazí záznamy vytvorené hromadným účtovaním v účtovnom denníku - otvorí knihu Účtovný denník.
Formulár Hromadné zaúčtovanie je bližšie popísaný v téme Sprievodca Hromadné zaúčtovanie. Formulár Účtovanie dokladu je bližšie popísaný v téme Formulár Účtovanie dokladov.
Príbuzné témy