Pomocník systému OBERON
Zaúčtovanie miezd do účtovného denníka

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Zaúčtovanie miezd do účtovného denníka

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o zaúčtovaní spracovaných miezd do účtovného denníka.

Základné informácie

Postup priameho zaúčtovania

Tento typ zaúčtovania použite v prípade, že sa spracovanie miezd vykonáva v rovnakej databáze, ako sa spracúva účtovníctvo.

  1. Po vykonaní mesačnej uzávierky miezd zvoľte ponuku ÚčtovníctvoHromadné účtovanie dokladov a stlačte tlačidlo Nový.
  2. Otvorí sa sprievodca zaúčtovaním. Zvoľte evidenciu (Mzdy) a obdobie na zaúčtovanie.
  3. Stlačte tlačidlo Ďalej - tu je možné zadať dátum a čas evidencie záznamu v evidencii hromadného účtovania (má len informatívny charakter - mzdy budú zaúčtované v posledný deň daného mesiaca, ktorého mzdy sa účtujú).
  4. V ďalšom kroku sprievodcu je možné zvoliť, či pred samotným zaúčtovaním sa má vykonať test zaúčtovania - tu sa vykoná výpočet zaúčtovania (rozúčtovania) miezd, ako aj test zaúčtovania v účtovnom denníku. Test je nepovinný, odporúčame ho však vykonať.
  5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vykoná samotné zaúčtovanie miezd - v účtovnom denníku sa vytvoria nové záznamy podľa zvolených kritérií účtovania.

Postup zaúčtovania pomocou súboru XML

Tento typ zaúčtovania sa používa v prípade, že sa spracovanie miezd vykonáva v inej databáze, ako sa spracúva účtovníctvo.

  1. V sprievodcovi mesačnou uzávierkou spracovaných miezd (ponuka MzdyMesačná uzávierka miezd) začiarknite položku Voliteľné tlačové výstupy - pole Podklady pre zaúčtovanie do účtovného denníka. Vtedy sa okrem tlačového výstupu automaticky vygeneruje súbor XML (napr. Uctovanie miezd 07-2023.xml), v ktorom sú uložené mzdové zložky na zaúčtovanie. Dátum zaúčtovania bude nastavený automaticky na posledný deň daného mesiaca.
  2. Daný súbor XML je potrebné doručiť do počítača, kde sa realizuje spracovanie účtovníctva.
  3. Na počítači, kde sa spracováva účtovníctvo, otvorte Účtovný denník - stlačte tlačidlo Možnosti, zvoľte položku XML komunikácia - hromadný import údajov. Otvorí sa sprievodca importom údajov, ktorý umožňuje naimportovať súbor XML.
  4. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa v účtovnom denníku automaticky vytvoria záznamy.
Príbuzné témy