Pomocník systému OBERON
Zaúčtovanie miezd - nastavenia

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Zaúčtovanie miezd - nastavenia

Táto téma Pomocníka je venovaná nastaveniam zaúčtovania miezdpodvojnom účtovníctve systému OBERON.

Základné informácie

Definovať, resp. upraviť už definované nastavenie zaúčtovania miezd je možné pomocou formulára Zaúčtovanie mzdy - nastavenie.

Ďalšie informácie

Obrázok č. 1: Zaúčtovanie vybraných miezd - vytvorenie dvoch rôznych anaylytických účtov na rozúčtovanie hrubej mzdy podľa profesie

 

Príbuzné témy