Pomocník systému OBERON
Predkontácie (podvojné účtovníctvo)

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Predkontácie (podvojné účtovníctvo)

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Predkontácie v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie 

Postup vytvorenia novej účtovnej/skladovej predkontácie

  1. V ponuke Účtovníctvo zvoľte položku Predkontácie, zobrazí sa formulár Predkontácie.
  2. Stlačte tlačidlo Nový a vyberte položku Účtovná predkontácia alebo Skladová predkontácia. Zobrazí sa formulár Predkontácia.
  3. Jednotlivé záložky vo formulári Predkontácia sú rôzne a závisia od typu predkontácie (účtovná, skladová). Vyplňte všetky potrebné polia.
  4. Stlačením tlačidla OK sa nová predkontácia uloží.
Tak formulár Predkontácie, ako aj formulár Predkontácia (účtovná aj skladová) sú bližšie popísané v téme Formulár Predkontácie (podvojné účtovníctvo).
Príbuzné témy