Pomocník systému OBERON
Predkontácie (podvojné účtovníctvo)

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Predkontácie (podvojné účtovníctvo)

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Predkontácie v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie 

Pridávať, resp. upravovať účtovné a skladové predkontácie v podvojnom účtovníctve je možné pomocou formulára Predkontácia (podvojné účtovníctvo).

Postup vytvorenia novej účtovnej/skladovej predkontácie

  1. V ponuke Účtovníctvo zvoľte položku Predkontácie.
  2. Stlačte tlačidlo Nový a vyberte položku Účtovná predkontácia alebo Skladová predkontácia. Zobrazí sa formulár Predkontácia (podvojné účtovníctvo).
  3. Jednotlivé záložky vo formulári Predkontácia sú rôzne a závisia od typu predkontácie (účtovná, skladová). Vyplňte všetky potrebné polia.
  4. Stlačením tlačidla OK sa nová predkontácia uloží.
Príbuzné témy