Pomocník systému OBERON
Predkontácie - podvojné účtovníctvo

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Predkontácie - podvojné účtovníctvo

Základné informácie 

Postup vytvorenia novej účtovnej/skladovej predkontácie

  1. V ponuke Firma zvoľte položku Predkontácie, zobrazí sa formulár Predkontácie.
  2. Stlačte tlačidlo Nový a vyberte položku Účtovná predkontácia alebo Skladová predkontácia. Zobrazí sa formulár Predkontácia.
  3. Jednotlivé záložky vo formulári Predkontácia sú rôzne a závisia od typu predkontácie (účtovná, skladová). Vyplňte všetky potrebné polia.
  4. Stlačením tlačidla OK sa nová predkontácia uloží.
Formulár Predkontácia je bližšie popísaný v téme Formulár Predkontácie - Podvojné účtovníctvo.
Príbuzné témy