Pomocník systému OBERON
Účtovný rozvrh

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Účtovný rozvrh

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Účtovný rozvrh v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že účtovná jednotka používa, resp. daný používateľ má povolené pracovať s modulom Podvojné účtovníctvo

Základné informácie 

Pridať, resp. upraviť účet účtovnej osnovy do účtovného rozvrhu účtovnej jednotky je možné pomocou formulára Účet účtovnej osnovy.

Ďalšie možnosti evidencie

V účtovnom rozvrhu sú pre prácu so zápismi dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Import účtovného rozvrhu a predkontácií

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné do aktuálneho účtovného obdobia naimportovať účtovný rozvrh a predkontácie.

Spôsoby importu:

Pri importe dôjde k prepísaniu aktuálneho účtovného rozvrhu (s ktorým sa doteraz pracovalo). Proces je nevratný, t. j. pôvodné údaje sa nevratne vymažú a nahradia importovanými.

Kontrola účtovného rozvrhu

Funkcia skontroluje účty účtovného rozvrhu a nastavenia riadkov podľa nastaveného typu účtovnej osnovy. Pri zmene typu účtovnej osnovy program účtovný rozvrh automaticky nezmení; je potrebné spustiť funkciu Kontrola účtovného rozvrhu, ktorá po skontrolovaní vykoná aj zmenu účtovného rozvrhu podľa nastaveného typu účtovnej osnovy. Typ účtovníctva sa nastavuje v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Základné.

Príbuzné témy