Pomocník systému OBERON
Účtovný rozvrh

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Účtovný rozvrh

Základné informácie 

Ďalšie možnosti evidencie

V účtovnom rozvrhu sú pre prácu so zápismi dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Import účtovného rozvrhu a predkontácií

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné do aktuálneho účtovného obdobia naimportovať účtovný rozvrh a predkontácie.

Spôsoby importu:

Pri importe dôjde k prepísaniu aktuálneho účtovného rozvrhu (s ktorým ste doteraz pracovali). Proces je nevratný, teda bude nevratne vymazaný a nahradený.

Kontrola účtovného rozvrhu

Funkcia skontroluje účty účtovného rozvrhu a nastavenia riadkov podľa nastaveného typu účtovnej osnovy. Pri zmene typu účtovníctva (z podvojného na mikro účtovnú jednotku a opačne) program automaticky nezmení účtovný rozvrh; je potrebné spustiť funkciu Kontrola účtovného rozvrhu. Typ účtovníctva sa nastavuje v ponuke ServisNastavenia programu, oddiel Firma.

Podrobné informácie o formulári nájdete v téme Účet účtovnej osnovy. 
Príbuzné témy