Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Používateľ - Moduly

Formulár Nastavenia - Používateľ - Moduly umožňuje pre aktuálne prihláseného používateľa vykonať nastavenia umožňujúce vybrať, prípadne optimalizovať (obmedziť) moduly, s ktorými môže daný používateľ pracovať (napr. skladníkovi odoprieme prístup do modulu Účtovníctvo). Moduly, ktoré nebudú vybrané, sa pre daného používateľa nebudú zobrazovať v hlavnej ponuke programu OBERON - Agenda firmy. V zozname je možné vybrať len z tých modulov, ktoré používa účtovná jednotka. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia programu - v sekcii Používateľ zvoľte oddiel Moduly

Popis formulára Nastavenia - Používateľ - Moduly

Podvojné/Jednoduché účtovníctvo

Po začiarknutí sa v hlavnej ponuke sprístupní ponuka Účtovníctvo a v nej príslušné evidencie (Peňažný/Účtovný denníkPredkontácieKniha evidencie DPH atď.) a ďalšie funkcie modulu.

Skladová evidencia

Po začiarknutí sa v hlavnej ponuke sprístupní ponuka Sklad a v nej príslušné evidencie (Skladové kartySkladové pohybyPríjemkyVýdajky) a ďalšie funkcie súvisiace s vedením skladovej evidencie v systéme OBERON.

Pokladnica OBERON

Po začiarknutí sa v ponuke Sklad sprístupnia položky Pokladnica OBERONPokladničné dokladyKniha tržiebBonovacia kniha.

Evidencia vozidiel

Po začiarknutí sa v hlavnej ponuke sprístupní ponuka Vozidlá a v nej príslušné evidencie: Kniha jázdCestovné príkazyNákup PHL a iné.

CRM a registratúra

Po začiarknutí sa v hlavnej ponuke sprístupní ponuka CRM a v nej knihy Úlohy a udalostiKalendár udalostíRegistratúrny denníkRegistratúrny plán a iné.

Mzdy a dochádzka

Po začiarknutí sa v hlavnej ponuke sprístupní ponuka Mzdy a v nej príslušné evidencie a ďalšie funkcie modulu MzdydochádzkaPracovníciPracovné pomery pracovníkovEvidencia príchodov a odchodov, Pracovný kalendárTvorba miezd atď.

Hotelová recepcia

Po začiarknutí sa v hlavnej ponuke sprístupní ponuka Hotel a v nej príslušné evidencie a ďalšie funkcie modulu Hotelová recepcia. Základné knihy hotelovej recepcie sú Grafický prehľad iziebKniha ubytovanýchKniha rezerváciíPokladničná knihaHotelové účty atď.

Skryť položky ponuky s odopretými právami používateľa

Začiarknutím tohto tlačidla je možné skryť tie položky jednotlivých ponúk, na ktoré používateľ nemá práva. Zobrazené zostanú len tie položky, s ktorými skutočne pracuje.
Príbuzné témy