Pomocník systému OBERON
Kniha evidencie DPH

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Kniha evidencie DPH

Základné informácie

Ďalšie možnosti evidencie

V knihe evidencie DPH sú dostupné pre prácu so záznamami ďalšie možnosti, a to cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zostaviť DPH daňové priznanie

Program umožňuje evidenciu Priznaní a výkazov (ponuka Firma), kde cez tlačidlo Tlač je možné vytvoriť tlačový výstup DPH - Daňové priznanie.
V prípade, že omylom vymažete zápis z knihy evidencie DPH pomocou tlačidla Vymazať, môžete ho obnoviť tak, že v príslušnej evidencii doklad, z ktorého zápis pochádzal, otvoríte tlačidlom Oprava a potvrdíte OK. Program zistí, že zápis k tomuto dokladu nie je v knihe evidencie DPH a ponúkne jeho opätovné zaradenie do knihy evidencie DPH. 
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy