Pomocník systému OBERON
Kniha evidencie DPH

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Kniha evidencie DPH

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kniha evidencie DPH v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že je firma platiteľom DPH a táto skutočnosť je zohľadnená v nastaveniach programu (ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Základné).

Základné informácie

Pridať, resp. opraviť zápis v Knihe evidencie DPH je možné pomocou formulára Zápis v knihe evidencie DPH.

Ďalšie možnosti evidencie

V knihe evidencie DPH sú pre prácu so záznamami dostupné ďalšie možnosti, a to po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zostaviť DPH daňové priznanie

Umožňuje otvoriť evidenciu Priznaní a výkazov (ponuka Firma), kde je pomocou tlačidla Pridať možné zostaviť DPH daňové priznanie.

V prípade, že dôjde k nechcenému vymazaniu zápisu z knihy evidencie DPH, možno ho obnoviť tak, že sa doklad, z ktorého zápis pochádzal, otvorí v príslušnej evidencii tlačidlom Oprava a potvrdí tlačidlom OK. Program zistí, že sa zápis k tomuto dokladu v knihe evidencie DPH nenachádza, a ponúkne jeho opätovné zaradenie do knihy evidencie DPH. 

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy