Pomocník systému OBERON
Tvorba dokladov po zmene sadzby DPH

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Tvorba dokladov po zmene sadzby DPH

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o možnosti tvorby dokladov s pôvodnou sadzbou DPH v systéme OBERON v prípade legislatívnej zmeny sadzby DPH.

Základné informácie

Postup zadania dokladu s pôvodnou DPH

  1. Po legislatívnej zmene sadzby (sadzieb) DPH v nastaveniach programu nastavte novú sadzbu (nové sadzby) DPH (ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Základné).
  2. Aby bolo možné pri niektorých dokladoch v prípade potreby pracovať aj s pôvodnou sadzbou DPH, je potrebné v rovnakej ponuke nastaviť pôvodné sadzby DPH.
  3. Po nastavení pôvodnej sadzby program pri práci s dokladmi reflektuje na nastavenú (novú) sadzbu DPH. Na zadanie dokladu s pôvodnou (starou) sadzbou DPH, pred zadávaním súm v danom doklade nastavte pôvodnú sadzbu stlačením tlačidla vedľa poľa s výškou DPH v dolnej časti formulára. Otvorí sa formulár Nastavenie sadzby DPH, v ktorom výberom stanovte pre tento doklad platnosť pôvodnej sadzby DPH.
Doklad v systéme OBERON je možné vystaviť s inou sadzbou DPH aj v prípade režimu One Stop Shop.
Príbuzné témy