Pomocník systému OBERON
One Stop Shop (OSS) – osobitná úprava dane

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > One Stop Shop (OSS) – osobitná úprava dane

Táto téma Pomocníka je venovaná osobitnej úprave dane One Stop Shop a súvisiacim nastaveniam v systéme OBERON.

Základné informácie

Výhody režimu One Stop Shop

Nastavenie režimu One Stop Shop

Na správne fungovanie režimu One Stop Shop je potrebné vykonať príslušné nastavenia v programe OBERON - Agenda firmy:

Podmienky zaradenia do režimu One Stop Shop

Aby bol doklad automaticky zaradený do režimu One Stop Shop, musia byť splnené tieto podmienky:

Ďalšie informácie o režime One Stop Shop

Systém OBERON nepodporuje režim One Stop Shop v štátoch, ktorých sadzba DPH je vo forme desatinného čísla (napr. Slovinsko, Írsko, Francúzsko).

Príbuzné témy