Pomocník systému OBERON
One Stop Shop (OSS) – osobitná úprava dane

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > One Stop Shop (OSS) – osobitná úprava dane

Táto téma Pomocníka je venovaná osobitnej úprave dane OSS (One Stop Shop) pre podnikateľov, ktorí dodávajú tovar a služby koncovým spotrebiteľom z členských štátov EÚ. Najčastejšie ide o prevádzkovateľov internetových obchodov, ktorí predávajú svoj tovar v iných členských štátoch EÚ koncovým zákazníkom, ktorí nie sú identifikovaní pre DPH.

Základné informácie

Výhody One Stop Shop

Nastavenie režimu One Stop Shop

Na správne fungovanie režimu One Stop Shop je potrebné vykonať príslušné nastavenia v programe OBERON - Agenda firmy:

Podmienky zaradenia do režimu One Stop Shop

Aby bol doklad automaticky zaradený do režimu One Stop Shop, musia byť splnené tieto podmienky:

Ďalšie informácie o režime One Stop Shop   

Príbuzné témy