Pomocník systému OBERON
Typy dokladov

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Typy dokladov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Typy dokladov v ponuke Fakturácia programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Definovať typ dokladu v knihe pohľadávok/záväzkov je možné pomocou formulára Typ dokladu - kniha pohľadávok/záväzkov.
Bližšie informácie o typoch dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov získate v téme Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov.
Príbuzné témy