Pomocník systému OBERON
Typy dokladov

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Typy dokladov

Základné informácie

Bližšie informácie o typoch dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov získate v téme Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov.
Príbuzné témy