Pomocník systému OBERON
Štáty

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Predvoľby > Štáty

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Štáty v ponuke Firma, Predvoľby programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Definovať nový štát, krajinu alebo závislé územie je možné pomocou formulára Štát.
Príbuzné témy