Pomocník systému OBERON
Jazykové verzie OBERON-u

Základné informácie > Jazykové verzie OBERON-u

Systém OBERON podporuje multijazyčnosť - jazykové verzie, ktoré zahŕňajú tak jazykové verzie programu, ako aj jazykové verzie údajov v programe evidovaných. Informácie o nich sú predmetom tejto témy Pomocníka.

Jazykové verzie programu

Jazykové verzie aktualizujeme a dopĺňame o nové výrazy približne jeden až dvakrát ročne. Preto je možné, že s postupným vývojom programu a jeho dopĺňaním o nové položky tieto zmeny nie sú bezprostredne reflektované v jazykových súboroch dostupných v Správcovi doplnkov.

Jazykové verzie údajov

Obrázok č. 1: Formulár štát so správne vyplnenými údajmi

 

Obrázok č. 2: Preklad údajov vo formulári Skladová karta

Príbuzné témy