Pomocník systému OBERON
Formulár Zoznam štátov

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Predvoľby > Formulár Zoznam štátov

Formulár Zoznam štátov je dostupný z viacerých miest v programe, napríklad z ponuky FirmaÚdaje o firme, z formulára Ubytovanie, z formulára Obchodný partner atď.. Formulár obsahuje zoznam preddefinovaných štátov, krajín a závislých území, ktoré sú zadané podľa medzinárodnej normy (číselníka) krajín ISO 3166-1.

Kód štátu

Kód štátu predstavuje skratku, ktorá sa používa na základe normy ISO. Kód štátu je trojmiestny kód zložený z čísel. Kód štátu musí byť zadaný a je ho možné zistiť na stránke https://sk.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1.

Názov

Názov štátu v slovenskom jazyku.

Vízová povinnosť

Vízum oprávňuje cudzinca prechádzať, alebo sa zdržiavať v schengenskom priestore počas doby platnosti víza. Pri štátoch zo zadanou vízovou povinnosťou je potrebné k ubytovanej osobe zadať vízum. Vízum sa udeľuje vo forme vízovej nálepky. Doba pobytu a platnosti víza je vyznačená vo vízovej nálepke. Vízová povinnosť sa môže v čase meniť. Zoznam krajín, ktorých štátni príslušníci nepodliehajú vízovej povinnosti pri vstupe na územie SR je možné získať na stránke http://www.minv.sk/?bezvizovy-rezim.

Akronym

Akronym predstavuje skratku, ktorá sa používa na základe normy ISO. Akronym môže byť troj alebo štvormiestny a je ho možné zistiť na stránke https://sk.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1.
Jednotlivé údaje je možné načítať automaticky on-line zo Štatistického úradu a to stlačením klávesy .

Najčastejšie používané štáty

Štát Akronym ISO Kód štátu
Slovensko SVK 1703
Česko CZE 1203
Poľsko POL 1616
Maďarsko HUN 1348
Rakúsko AUT 1040
Rusko RUS 1643
Anglicko GBR 1826
Francúzsko FRA 1250
Nemecko DEU 1276
Spojené štáty americké USA 4840
Taliansko ITA 1380
Obrázok č. 1: Príklad správne zadaného štátu
Príbuzné témy