Pomocník systému OBERON
Formulár Štát

Formulár Štát umožňuje do systému OBERON pridať nový, resp. upraviť už pridaný štát, krajinu alebo závislé územie, a to podľa medzinárodnej normy (číselníka) krajín ISO 3166-1. Formulár Štát je dostupný z viacerých miest v programe OBERON - Agenda firmy, napr. z ponuky FirmaPredvoľbyŠtáty, tlačidlo Nový, z formulára OsobaHotelovej recepcii, z formulára Obchodný partner atď.

Popis formulára Štát

Kód štátu

Kód štátu predstavuje skratku, ktorá sa používa na základe normy ISO. Ide o trojmiestny kód zložený z numerických znakov. Kód štátu musí byť zadaný a je ho možné zistiť na tejto internetovej stránke.

Názov

Názov štátu v slovenskom jazyku. Stlačením tlačidla  je možné daný štát vyhľadať v zozname štátov. Jeho výberom sa automaticky vyplnia polia Kód štátu, Skrátený názov a Štatistický úrad - kódy krajiny (Akronym 2Akronym 3).

Jazyk

Vyberá sa jazyk z rozbaľovacieho zoznamu. Okrem slovenského jazyka je na výber dvanásť spravidla svetových jazykov, resp. jazykov susedných krajín. Pridanie daného jazyka je dôležité z hľadiska prekladov dát v OBERON-e. Viac informácií získate v téme Jazykové verzie OBERON-u.

Vízová povinnosť

Vízum oprávňuje cudzinca prechádzať alebo sa zdržiavať v schengenskom priestore v čase platnosti víza. Pri štátoch zo zadanou vízovou povinnosťou je potrebné k ubytovanej osobe zadať vízum. Vízum sa udeľuje vo forme vízovej nálepky. Doba pobytu a platnosti víza je vyznačená vo vízovej nálepke. Vízová povinnosť sa môže v čase meniť. Zoznam krajín, ktorých štátni príslušníci nepodliehajú vízovej povinnosti pri vstupe na územie SR, je možné získať na tejto internetovej stránke.

Štatistický úrad - kódy krajiny

Akronym predstavuje skratku, ktorá sa používa na základe normy ISO. Akronym môže byť troj- alebo štvormiestny a je ho možné zistiť na tejto internetovej stránke. Napr. Akronym 3 sa používa v režime One Stop Shop, viac informácií v téme One Stop Shop (OSS) – osobitná úprava dane.

Sadzby DPH

V krajinách EÚ sa uplatňujú rôzne druhy sadzieb DPH. Sadzba závisí od výrobku alebo služby, ktorých sa týka transakcia. Ku každej krajine je možné zadať vyššiu, nižšiu a inú sadzbu DPH. Zoznam krajín s platnými sadzbami DPH je zverejnený na webovej stránke Európskej únie. Rôzne sadzby DPH sa využívajú v režime One Stop Shop - ak je firma v tomto režime, bude môcť vytvárať doklady (faktúry) v inej sadzbe DPH podľa členských štátov EÚ. Viac informácií v téme One Stop Shop (OSS) – osobitná úprava dane.
Kód štátu, Názov, Skrátený názov a Štatistický úrad - kódy krajiny (Akronym 2 a Akronym 3) je možné načítať automaticky on-line zo štatistického úradu, a to stlačením tlačidla  a výberom daného štátu zo zoznamu.

Najčastejšie používané štáty

Štát Akronym 2 Akronym 3 Kód štátu Vyššia sadzba DPH Nižšia sadzba DPH Iná sadzba DPH
Slovensko SK SVK 1703 20 10 0
Česko CZ CZE 1203 21 10 15
Poľsko PL POL 1616 23 8 5
Maďarsko HU HUN 1348 27 5 18
Rakúsko AT AUT 1040 20 10 13
Rusko RU RUS 1643 - - -
Anglicko GB GBR 1826 - - -
Francúzsko FR FRA 1250 20 10 5.5
Nemecko DE DEU 1276 19 7
Spojené štáty americké US USA 4840 - - -
Taliansko IT ITA 1380 22 10 5
Obrázok č. 1: Príklad správne zadaného štátu
Príbuzné témy