Pomocník systému OBERON
Editor jazykov

Systém OBERON obsahuje nepreberné množstvo tlačových výstupov, ktoré je možné ďalej upravovať podľa vlastných požiadaviek pomocou Editora tlačových výstupov. Okrem toho je k dispozícii aj možnosť preložiť tlačový výstup, ale aj formulár do iného jazyka, a to pomocou Editora jazykov, ktorý je predmetom tejto témy Pomocníka.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Editor jazykov

Postup na pridanie vlastného jazyka (prekladu), prípadne úpravu už existujúceho

V prípade prekladu tlačového výstupu začnite postupom na úpravu tlačového výstupu.

  1. Editore tlačových výstupov (v prípade úpravy tlačového výstupu) alebo vo formulári, ktorý chcete prekladať, stlačte naraz klávesy Ctrl+Alt+Shift+F11. Následne sa otvorí Editor jazykov.
  2. V ľavej hornej časti sa nachádza rozbaľovací zoznam na výber jazyka. Na pridanie nového jazyka použite tlačidlo  - následne stlačte tlačidlo Nový a napíšte názov jazyka.
  3. V záložke Zobrazené okno v stĺpci Text sa zobrazí originálny (slovenský) text výrazu. Do stĺpca Preklad zadajte preklad daného výrazu. Môžete využiť aj automatický preklad - tlačidlo Auto. preložiť.
  4. V prípade premenných, ktoré nie sú výrazmi v danom formulári a teda sa nenachádzajú v záložke Zobrazené okno (napr. výraz Hotovosť) použite záložku Špeciálne texty. Tieto texty sa tlačia napríklad aj na tlačovom výstupe ako premenné.
  5. Po ukončení prekladu zatvorte formulár Editor jazykov.
Pri zmene prekladu v tlačovom výstupe je potrebné spustiť Editor jazykov priamo v Editore tlačových výstupov.
Príbuzné témy