Pomocník systému OBERON
Editor jazykov

Systém OBERON podporuje multijazyčnosť - jazykové verzie, ktoré zahŕňajú tak jazykové verzie programu, ako aj jazykové verzie údajov v programe evidovaných. Pre jazykové verzie programu sa zoznam dostupných jazykov nachádza v Správcovi doplnkov, oddiel Jazykové súbory. Akýkoľvek ďalší jazyk okrem jazykov dostupných v Správcovi doplnkov je možné v OBERON-e vytvoriť pomocou Editora jazykov, ktorý je možné použiť aj na úpravu vybraných výrazov po nainštalovaní jazyka zo Správcu doplnkov. Editoru jazykov je venovaná táto téma Pomocníka.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Editor jazykov

Postup na pridanie vlastného jazyka (prekladu), resp. úpravu už existujúceho

V prípade prekladu tlačového výstupu začnite postupom na úpravu tlačového výstupu.

  1. Editore tlačových výstupov (v prípade úpravy tlačového výstupu) alebo vo formulári, ktorý chcete prekladať, stlačte naraz klávesy Ctrl+Alt+Shift+F11. Následne sa otvorí Editor jazykov.
  2. V ľavej hornej časti sa nachádza rozbaľovací zoznam na výber jazyka. Na pridanie nového jazyka použite tlačidlo  - následne stlačte tlačidlo Nový a napíšte názov jazyka.
  3. V záložke Zobrazené okno v stĺpci Text sa zobrazí originálny (slovenský) text výrazu. Do stĺpca Preklad zadajte preklad daného výrazu. Môžete využiť aj automatický preklad - tlačidlo Auto. preložiť.
  4. V prípade premenných, ktoré nie sú výrazmi v danom formulári, a teda sa nenachádzajú v záložke Zobrazené okno (napr. výraz Hotovosť), použite záložku Špeciálne texty. Tieto texty sa tlačia napríklad aj na tlačovom výstupe ako premenné.
  5. Po ukončení prekladu zatvorte formulár Editor jazykov.
Pri zmene prekladu v tlačovom výstupe je potrebné spustiť Editor jazykov priamo v Editore tlačových výstupov.
Príbuzné témy