Pomocník systému OBERON
Editor tlačových výstupov

Základné informácie > Tlačové výstupy > Editor tlačových výstupov

Okrem toho, že je v systéme OBERON k dispozícii nepreberné množstvo tlačových výstupov, program navyše ponúka používateľom aj možnosť vykonávať úpravy existujúcich tlačových výstupov podľa vlastných požiadaviek. Na tento účel slúži Editor tlačových výstupov - programový modul integrovaný priamo v OBERON-e, ktorého popis je predmetom tejto témy Pomocníka.

Základné informácie

Videonávod

K téme je spracovaný videonávod Tlačové výstupy - úprava. Všetky videonávody nájdete na stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutie, Videonávody.

Ďalšie informácie

Postup rozhodovania programu, aký tlačový výstup sa použije pri tlači

  1. Skontroluje sa nastavenie (formulár Vlastnosti tlačového výstupu), či sa má použiť pôvodný (originálny) alebo upravený tlačový výstup. V prípade, že sa má použiť pôvodný, na tlač sa použije originálny tlačový výstup (existencia upraveného v tomto prípade nie je podstatná).
  2. Ak sa má použiť upravený tlačový výstup, v databáze konkrétnej firmy sa skontroluje existencia upraveného tlačového výstupu. Ak upravený tlačový výstup existuje (a je novší ako v danom počítači), automaticky sa skopíruje do adresára na lokálny disk počítača (C:\OBERON\SHARE\SYSTEM\REPORTS\USERS\). Vytvorenie kópie v tomto adresári umožní programu používať upravený tlačový výstup aj v iných firmách (v prípade, že sú na počítači spracovávané). Tlačový výstup umiestnený v databáze firmy slúži len na automatické rozšírenie upravených tlačových výstupov v sieti (pri sieťovej prevádzke programu).
  3. Bez ohľadu na bod 2 sa skontroluje, či existuje upravený tlačový výstup v adresári na lokálnom disku počítača(C:\OBERON\SHARE\SYSTEM\REPORTS\USERS\). Ak existuje, použije sa na tlač. V opačnom prípade sa použije pôvodný (originálny) tlačový výstup.
Príbuzné témy