Pomocník systému OBERON
Editor tlačových výstupov

Základné informácie > Tlačové výstupy > Editor tlačových výstupov

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o Editore tlačových výstupov - jednom z programových nástrojov systému OBERON. Editor tlačových výstupov je dostupný vo formulári Vlastnosti tlačového výstupu, záložka Úpravy, tlačidlo Upraviť.

Základné informácie

Možnosti úpravy tlačového výstupu

Systém OBERON umožňuje pri úprave tlačového výstupu postupovať dvojako:

Pri tlači upraveného tlačového výstupu je možné určiť, či sa má vytlačiť upravený tlačový výstup alebo či sa majú úpravy ignorovať a má sa vytlačiť pôvodný (originálny) tlačový výstup. Príslušné nastavenie je dostupné po stlačení pravého tlačidla myši na príslušnom upravenom tlačovom výstupe vo formulári Tlačové výstupy. V kontextovej ponuke zvoľte možnosť Vlastnosti tlačového výstupu - otvorí sa formulár, v ktorom v záložke Úpravy vyberte, či sa má na tlač použiť pôvodný alebo upravený tlačový výstup. Tu sa nachádza aj informácia o tom, či je daný tlačový výstup upravený alebo pôvodný.
Postup úpravy tlačového výstupu je dostupný v téme Ako upraviť tlačový výstup.

Ďalšie informácie

Videonávod

K téme je spracovaný videonávod Tlačové výstupy - úprava. Všetky videonávody nájdete na stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutie, Videonávody.

Príbuzné témy