Pomocník systému OBERON
Ako zmeniť položky na faktúre za ľubovoľný text?

V praxi sa môže vyskytnúť situácia, keď si zákazník želá mať na faktúre uvedený iný ako štandardný názov položky. Dôvodom môže byť príliš dlhý alebo detailný názov skladovej karty. V OBERON-e je možné tento názov upraviť - zameniť názov položky za iný ľubovoľný text, pričom zo skladu sa odpíše príslušné množstvo danej skladovej karty. Postup tejto úpravy je uvedený v tejto téme Pomocníka.

Postup úpravy tlačového výstupu

Postup obsahuje úpravu tlačového výstupu Faktúra, obdobný postup je možné aplikovať aj na iné tlačové výstupy, napr. Dodací list.

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha pohľadávok.
  2. Kliknite na tlačidlo Tlač a vyberte tlačový výstup Faktúra.
  3. Stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte položku Vytvoriť kópiu. Zadajte názov, napr. Faktúra - poznámka k položke.
  4. V záložke Úpravy stlačte tlačidlo Upraviť. Otvorí sa Editor tlačových výstupov.
  5. Tlačový výstup upravte podľa Obrázka č. 1. V poli DataBand1 kliknite na Table2.FieldString03 a zadajte túto podmienku:

    {IIF(Length(Table2.FieldString21) = 0, Table2.FieldString02, Table2.FieldString21)}.

  6. Uvedená podmienka spôsobí, že ak bude k položke zadaná poznámka, bude sa namiesto názvu položky (skladovej karty) tlačiť uvedená poznámka. Ak sa žiadna poznámka nezadá, bude sa tlačiť názov položky (skladovej karty).
  7. Vymažte ChildBand4.
  8. Uložte tlačový výstup a zatvorte Editor tlačových výstupov.

Ďalšie informácie získate v téme Ako upraviť tlačový výstup. K téme je spracovaný videonávod Tlačové výstupy - úprava. Všetky videonávody sú k dispozícii na stránke www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie, Videonávody.

Obrázok č. 1: Tlačový výstup Faktúra v module Editor tlačových výstupov

 

Príbuzné témy