Pomocník systému OBERON
Ako upraviť tlačový výstup

Základné informácie > Tlačové výstupy > Ako upraviť tlačový výstup

Táto téma Pomocníka popisuje postup úpravy tlačového výstupu pomocou nástroja Editor tlačových výstupov.

Postup úpravy tlačového výstupu

 1. Vo formulári Tlačové výstupy vyberte tlačový výstup, ktorý chcete upraviť.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov tlačového výstupu, zobrazí sa kontextová ponuka.
 3. Vyberte položku Vlastnosti tlačového výstupu, otvorí sa formulár Vlastnosti tlačového výstupu.
 4. V otvorenom formulári vyberte záložku Úpravy a stlačte tlačidlo Upraviť. Ak tlačový výstup obsahuje sprievodcu na špecifikovanie údajov, pokračujte krokmi sprievodcu a následne sa otvorí modul Editor tlačových výstupov, v ktorom tlačový výstup upravte.    
 5. Upravený výstup uložte pomocou ikony  (Uložiť) v ľavom hornom rohu okna.
 6. Editor tlačových výstupov môžete ukončiť.

Okrem úpravy pôvodného (originálneho) tlačového výstupu existuje aj možnosť manuálne vytvoriť kópiu pôvodného tlačového výstupu (v zozname tlačových výstupov pribudne ďalšia položka), ktorý je možné následne upraviť. Týmto spôsobom je možné docieliť to, že jeden pôvodný tlačový výstup môže byť upravený viac ako jedenkrát - čiže môže existovať viacero upravených verzií jedného tlačového výstupu (originál + jedna alebo viac rôznych upravených kópií daného tlačového výstupu).

Postup vytvorenia kópie tlačového výstupu a jeho následná úprava

 1. V ľubovoľnom formulári Tlačové výstupy vyberte tlačový výstup, ktorý chcete skopírovať a následne upraviť.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov tlačového výstupu, zobrazí sa kontextová ponuka.
 3. Vyberte položku Vytvoriť kópiu - vytvorí sa kópia tlačového výstupu. Následne sa otvorí formulár Vlastnosti tlačového výstupu.
 4. Ďalej postupujte podľa predchádzajúceho postupu úpravy tlačového výstupu od bodu 4.

Postup na pridanie vlastného jazyka (prekladu) tlačových výstupov, prípadne úpravu už existujúceho

Postup je rozšírením postupu na úpravu tlačového výstupu.

 1. Vykonajte kroky 14 z postupu na úpravu tlačového výstupu.
 2. Pokračujte podľa postupu uvedeného v téme Editor jazykov.
 3. Editor tlačových výstupov môžete ukončiť.

Postup úpravy veľkosti strany tlačového výstupu

Postup úpravy štítku na rozmer 58mm x 38mm, ktorý využíva tlačiareň samolepiacich etikiet a štítkov.

 1. Editore tlačových výstupov myšou označte dátový zdroj DataBand1 a v postrannom paneli zmeňte jeho Vlastnosti:
  • Stĺpce = 1,
  • Šírka stĺpca = 58 mm,
  • Výška = 38 mm. 

 1. V ponuke SúborNastavenie strany zmeňte veľkosť papiera:
  • Šírka = 58 mm,
  • Výška = 38 mm.
 2. Jednotlivé súčasti na štítku umiestnite podľa potreby, prípadne zmeňte ich vlastnosti (veľkosť a typ písma...).
 3. Ukončite úpravu tlačovej zostavy v ponuke Súbor – Ukončiť.

Videonávod

K téme je spracovaný videonávod Tlačové výstupy - úprava. Všetky videonávody nájdete na stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutie, Videonávody.

Príbuzné témy