Pomocník systému OBERON
Všeobecne o tlačových výstupoch

Základné informácie > Tlačové výstupy > Všeobecne o tlačových výstupoch

V tejto téme Pomocníka sú uvedené všeobecné informácie o tlačových výstupoch v systéme OBERON.

Základné informácie

Tlačový výstup možno zostaviť vo formulári Tlačové výstupy, ktorý je dostupný z akejkoľvek evidencie (knihy) programu OBERON - Agenda firmy stlačením tlačidla Tlač.

Obrázok č. 1:  Formulár Tlačové výstupy

Ďalšie zaujímavé možnosti

Príbuzné témy