Pomocník systému OBERON
OBERON - problémy s tlačou

Riešenie technických problémov > Problémy s tlačou > OBERON - problémy s tlačou

Táto téma Pomocníka je venovaná skupine problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri tlači zo systému OBERON.

Základné informácie

OBERON netlačí žiadne tlačové výstupy

V prípade, že z OBERON-u nie je možné vytlačiť žiadny tlačový výstup, postupujte takto: 

 1. Vykonajte reštart počítača.
 2. Ak OBERON netlačí ani po reštarte, zmeňte smerovanie tlače z programu na obrazovku (do náhľadu PDF). Ak sa tlačový výstup zobrazí na obrazovke správne a tlačiareň aj napriek tomu netlačí, chyba bude mimo programu (napr. nedostatočne zasunutý konektor tlačiarne, chybný kábel alebo chybná tlačiareň, prípadne iná chyba).
 3. Ak nie je možné zobraziť tlačový výstup ani na obrazovke, vykonajte reinštaláciu OBERON-u.
 4. Ak sa ani po preinštalovaní problém nevyrieši, skúste zopakovať reinštaláciu, ale v sprievodcovi inštaláciou začiarknite pole Nahradiť pôvodné systémové súbory novými.
 5. Ak sa problém s tlačou stále nevyriešil, vykonajte reinštaláciu ovládača tlačiarne.

OBERON tlačí len niektoré tlačové výstupy (prípadne ich netlačí korektne)

V prípade, že OBERON niektoré tlačové výstupy tlačí a niektoré nie, prípadne netlačí tlačové výstupy korektne, postupujte takto:

 1. Zistite, či na tlač používate pôvodný (originálny) tlačový výstup, alebo výstup upravený pomocou Editora tlačových výstupov. V prípade upraveného skúste použiť pôvodný tlačový výstup.
 2. Chyba môže byť v samotnom súbore MRT alebo priamo v programe. Na overenie vytvorte novú firmu a skúste tlač rovnakého tlačového výstupu. Ak program nebude ani teraz tlačiť, kontaktujte centrum podpory.
 3. Ak program tlačí všetky tlačové výstupy, ale v niektorých nie sú korektné dáta, napr. v názve obchodného partnera sa zobrazuje ulica, použite servisnú funkciu Prevod do novej databázy (v ponuke Servis).
 4. Problémy s tlačou môžu byť spôsobené aj nekorektne uloženými dátami. Môžete to zistiť niektorým z databázových nástrojov, napr. Microsoft Access. Vizuálne skontrolujte uloženie dát v databázových tabuľkách.

OBERON tlačí len niektoré položky na faktúre

Pri tlači faktúry sa niekedy môže stať, že faktúra s položkami sa síce v náhľade zobrazuje správne, avšak pri samotnej tlači sa niektoré položky nevytlačia. Riešením je upraviť vlastnosti tlačového výstupu tak, aby pri parametri Kvalita textu bola nastavená hodnota Wysiwyg (z angl. What You See Is What You Get - čo vidíš, to dostaneš - dosl. preklad). Dokument s nastavením Wysiwig sa počas upravovania zobrazuje tak, ako bude vyzerať po vytlačení (t. j. fonty, rozloženie, obrázky atď.).

Postup nastavenia tlačového výstupu

 1. Vo formulári Tlačové výstupy vyberte tlačový výstup, ktorý chcete upraviť.
 2. Kliknite na názov tlačového výstupu pravým tlačidlom myši, zobrazí sa kontextová ponuka.
 3. Vyberte položku Vlastnosti tlačového výstupu, zobrazí sa formulár Vlastnosti tlačového výstupu.
 4. V tomto formulári vyberte záložku Úpravy a stlačte tlačidlo Upraviť. Ak tlačový výstup obsahuje sprievodcu na špecifikovanie údajov, pokračujte krokmi sprievodcu a následne sa otvorí Editor tlačových výstupov.
 5. Podľa Obrázka č. 1 zmeňte Kvalitu textu zo Štandard na Wysiwyg.
 6. Uložte upravený tlačový výstup a ukončite Editor tlačových výstupov.
Obrázok č. 1: Vlastnosti tlačového výstupu
Príbuzné témy