Pomocník systému OBERON
Hromadná tlač dokumentov

Základné informácie > Tlačové výstupy > Hromadná tlač dokumentov

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o hromadnej tlači dokumentov v systéme OBERON.

Základné informácie

Nastaviť hromadnú tlač odporúčame na manuálne vytvorenej kópii tlačového výstupu (nazvanej napr. Dohoda o vykonaní práce - hromadná tlač) a originál tlačového výstupu ponechať na tlač jedného dokumentu.

Postup nastavenia hromadnej tlače

Nasledujúci postup nastavenia hromadnej tlače je na príklade tlačového výstupu Dohoda o vykonaní práce v evidencii Dokumenty a výkazy pracovníkov modulu Mzdy a dochádzka.

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Mzdy, Dokumenty a výkazy pracovníkov.
  2. Stlačte tlačidlo Vlastnosti a nastavte filter, ktorým vyfiltrujte dokumenty, ktoré chcete hromadne vytlačiť, v našom prípade Dohody o vykonaní práce. Bližšie informácie nájdete v téme Používanie filtrov.
  3. Stlačte tlačidlo Tlač a zvoľte tlačový výstup Dohoda o vykonaní práce.
  4. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov tlačového výstupu, zobrazí sa kontextová ponuka.
  5. Vyberte položku Vytvoriť kópiu - vytvorí sa kópia tlačového výstupu. Následne sa otvorí formulár Vlastnosti tlačového výstupu.
  6. Upravte názov tlačového výstupu, napr. Dohoda o vykonaní práce - hromadná tlač.
  7. V záložke Nastavenia začiarknite možnosť Tlačiť hromadne.
  8. V prípade tlače väčšieho množstva dokumentov začiarknite možnosť Vytvoriť oddelené tlačové úlohy.
  9. Stlačením tlačidla OK sa nastavenie hromadnej tlače uloží.
Obrázok č. 1: Formulár Vlastnosti tlačového výstupu, nastavenie hromadnej tlače

 

Príbuzné témy