Pomocník systému OBERON
Hromadná tlač dokumentov

Základné informácie > Tlačové výstupy > Hromadná tlač dokumentov

Hromadná tlač dokumentov, ktorá je predmetom tejto témy Pomocníka, umožní, aby sa do jednej tlačovej zostavy zahrnuli všetky dokumenty zobrazené v danej evidencii. Vybrať dokumenty na tlač je možné pomocou tlačidla Vlastnosti, bližšie informácie sú k dispozícii v téme Používanie filtrov.

Základné informácie

Nastaviť hromadnú tlač odporúčame na manuálne vytvorenej kópii tlačového výstupu (nazvanej napr. Dohoda - hromadná tlač) a originál tlačového výstupu ponechať na tlač jedného dokumentu.

Postup nastavenia hromadnej tlače

  1. V ponuke Mzdy zvoľte položku Dokumenty a výkazy pracovníkov.
  2. Stlačte tlačidlo Vlastnosti a nastavte filter, ktorým vyfiltrujte dokumenty, ktoré chcete hromadne vytlačiť, napr. len Dohody o vykonaní práce. Bližšie informácie nájdete v téme Používanie filtrov.
  3. Stlačte tlačidlo Tlač a vyberte tlačový výstup.
  4. Kliknite na názov tlačového výstupu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Vlastnosti tlačového výstupu.
  5. Zobrazí sa formulár Vlastnosti tlačového výstupu.
  6. V tomto formulári vyberte záložku Nastavenia a začiarknite možnosť Tlačiť hromadne.
  7. Stlačením tlačidla OK sa nastavenie uloží.
Obrázok č. 1: Formulár Vlastnosti tlačového výstupu 

 

Príbuzné témy