Pomocník systému OBERON
Kniha rezervácií

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Kniha rezervácií

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kniha rezervácií v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaevidovať, resp. upraviť už zaevidovanú rezerváciu je možné pomocou formulára Rezervácia. Postup zaevidovania rezervácie je popísaný v téme Zaevidovanie rezervácie.        

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť dokumenty a obrázky

Program zobrazí evidenciu Dokumenty a obrázky rezervácií, v ktorej je možné napríklad oskenovať (tlačidlo Možnosti) doklad totožnosti a priradiť k záznamu z Knihy rezervácií.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje odoslať na zadaný e-mailový kontakt e-mailovú správu, a to buď ako jednoduchú správu, alebo ako správu s príslušným tlačovým výstupom ako prílohou v PDF formáte podpísanou elektronickým podpisom. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zobraziť väzby dokumentu 

Väzby dokumentu slúžia na kontrolu správnosti zaevidovania rezervácie. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (rezervácia, ubytovanie, hotelový účet atď.). Kliknutím pravým tlačidlom myši možno záznam zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Import údajov do modulu Hotelová recepcia

Jednorazový import údajov z inej účtovnej jednotky (databázy) do aktuálnej pri zmene prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, resp. zmene firmy (čísla IČO) daného prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné vybrať firmu a evidencie, z ktorých sa údaje naimportujú (izby, údaje o osobách, služby, rezervácie a históriu ubytovaných hostí). Pred importom vykonajte zálohovanie údajov (aktuálne údaje sa nevratne prepíšu).

Obrázok č. 1: Sprievodca importom údajov

 

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša, je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy