Pomocník systému OBERON
Kniha rezervácií

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Kniha rezervácií

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kniha rezervácií v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaevidovať, resp. upraviť už zaevidovanú rezerváciu je možné pomocou formulára Rezervácia. Postup zaevidovania rezervácie je popísaný v téme Zaevidovanie rezervácie.        

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zobraziť väzby dokumentu 

Systém OBERON udržiava medzi súvisiacimi záznamami v rôznych evidenciách väzby (napr. na kontrolu správnosti zaevidovania rezervácie). Funkcia zostaví grafický prehľad väzieb daného záznamu, ktorý je zároveň interaktívny - kliknutím pravým tlačidlom myši je možné jednotlivé záznamy zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Import údajov do modulu Hotelová recepcia

Jednorazový import údajov z inej účtovnej jednotky (databázy) do aktuálnej pri zmene prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, resp. zmene firmy (čísla IČO) daného prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné vybrať firmu a evidencie, z ktorých sa údaje naimportujú (izby, údaje o osobách, služby, rezervácie a históriu ubytovaných hostí). Pred importom vykonajte zálohovanie údajov (aktuálne údaje sa nevratne prepíšu).

Obrázok č. 1: Sprievodca importom údajov

 

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša, je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy