Pomocník systému OBERON
Hromadné účtovanie bankových výpisov

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Hromadné účtovanie bankových výpisov

Základné informácie

Princíp fungovania

Po naimportovaní bankového výpisu program zistí, aké pravidlá sú vytvorené, a vykoná spárovanie medzi položkami bankového výpisu a pravidlami. Program prejde všetky položky bankového výpisu a dohľadá k nim zodpovedajúce predkontácie a podľa týchto predkontácií vytvorí záznamy v účtovnom (peňažnom) denníku. Tie položky bankového výpisu, ktoré program nevedel zaúčtovať, sa zvýraznia červenou farbou.

Prehľad podporovaných bánk

Niektoré banky umožňujú zasielanie informatívnych súborov (napríklad s príponou stm, html atď.), ktoré nie sú exportmi zo systému internetbanking alebo homebanking. Takéto výpisy nie je možné exportovať priamo do účtovného programu, je potrebné mať zakúpený a nainštalovaný špeciálny softvér do banky, ktorý tento exportovaný súbor dekryptuje. V nasledujúcej tabuľke sú znázornené banky a formáty, ktoré je možné importovať do systému OBERON.

Banka Názov formátu
Všeobecný formát ABO-GPC
Všeobecný formát Clearing
Všeobecný formát Gemini
DEXIA homebanking ABO-GPC
Ľudová banka internetbanking DLM
SLSP homebanking CSV
Clearing
SLSP internetbanking CSV
TatraBanka homebanking ABO-GPC
Clearing
XML
Gemini
TatraBanka internetbanking XML
VÚB homebanking ABO-GPC
XML
VÚB homebanking - tuzemsko XML
VÚB internetbanking GPC
Poštová banka ABO-GPC
Prima banka homebanking ABO-GPC
Prima banka internetbanking CSV
ČSOB internetbanking CSV
ČSOB homebanking XML
ČSOB internetbanking TXT
mBank internetbanking CSV
OTP internetbanking CSV
OTP homebanking GPC
Sberbank internetbanking DLM
Fio banka CSV

Prehľad podporovaných platobných brán

Barion - platobná brána CSV
Besteron - platobná brána XML
GP Webpay - platobná brána XML
Zásielkovňa - platobná brána CSV

 

Postup hromadného účtovania bankových výpisov

  1. Skôr, ako začnete používať automatické účtovanie položiek bankových výpisov, je nutné mať v banke sprístupnenie bankového výpisu v elektronickej forme vo formátoch napríklad SEPA XML, ABO, CSV, Gemini a pod.
  2. Zvoľte ponuku Účtovníctvo - Hromadné účtovanie bankových výpisov, z rozbaľovacieho zoznamu vyberte bankový účet.
  3. Ďalším krokom je naimportovať bankový výpis (tlačidlo Možnosti). Zobrazí sa sprievodca, v jednotlivých krokoch je nutné zvoliť typ importovaného súboru (zoznam podporovaných bánk je zobrazený vyššie). Do formulára Hromadné účtovanie bankových výpisov sa naimportujú položky bankového výpisu. Pokiaľ je položka správne naimportovaná, zobrazí sa tučným písmom, chybne naimportovaná položka sa zobrazí červenou farbou.
  4. Po naimportovaní položiek je potrebné zadefinovať pravidlá na zaúčtovanie bankových výpisov (tlačidlo Možnosti). Najskôr vytvorte také pravidlá, ktoré sa v priebehu roka nemenia a je ich možné jasne identifikovať, napríklad poplatok za vedenie účtu, kreditný úrok a pod. Takýmto pravidlám priraďte najnižšie číslo, potom bude mať pravidlo najvyššiu prioritu, t. j. program ho bude spracovávať medzi prvými.
  5. V ďalšom kroku nadefinujte pravidlo, resp. pravidlá na zaúčtovanie jedného riadku bankového výpisu. Takýmto pravidlám priraďte vyššie poradové číslo.
  6. Stlačením tlačidla Možnosti sa otvorí sprievodca Hromadne zaúčtovať do účtovného (peňažného) denníka; zaúčtujú sa všetky správne naimportované položky, ku ktorým sú vytvorené pravidlá.
  7. Niektoré položky sa nemusia zaúčtovať do účtovného (peňažného) denníka (napr. chýba pravidlo), vtedy je vhodné použiť funkciu Zaúčtovať vybranú položku do účtovného (peňažného) denníka (tlačidlo Možnosti). Zobrazí sa formulár Zápis do účtovného (peňažného) denníka.
  8. Po zaúčtovaní položiek bankového výpisu je možné skontrolovať správnosť zaúčtovania položiek v účtovnom (peňažnom) denníku.
  9. Po skončení účtovania bankových výpisov je možné kvôli lepšej prehľadnosti vymazať všetky položky bankového výpisu (tlačidlo Možnosti - Hromadne vymazať položky).
Farba položky/typ písma Popis
čierna farba položka bola správne naimportovaná aj zaúčtovaná
červená farba položka bola chybne naimportovaná a nebola zaúčtovaná
tučné písmo položka bola správne naimportovaná, ale nebola zaúčtovaná

Ďalšie možnosti

Ďalšie možnosti sú dostupné cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Import bankového výpisu

Kliknutím na tlačidlo Možnosti sa otvorí sprievodca, ktorý vykoná import bankového výpisu z banky. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad podporovaných bánk a dodávaných ovládačov. Bankové ovládače sprostredkúvajú kontakt medzi bankou a účtovným programom.

Hromadne zaúčtovať do účtovného (peňažného) denníka

Funkcia zaúčtuje všetky položky bankového výpisu (okrem už zaúčtovaných a chybne naimportovaných položiek) do účtovného (peňažného) denníka. Správne zaúčtované položky zmenia farbu na čiernu, nesprávne zaúčtované zostanú v pôvodnej farbe. Dôvod, pre ktorý nedošlo k zaúčtovaniu, sa zobrazí vo formulári Hromadné účtovanie bankových výpisov, stĺpec Zaúčtovanie-poznámka.

Zaúčtovať vybranú položku do účtovného (peňažného) denníka

Položky bankového výpisu je možné zaúčtovať nielen hromadne, ale aj jednotlivo. Po spustení funkcie sa zobrazí formulár Zápis v účtovnom (peňažnom) denníku.

Vytvoriť pravidlo (podľa aktuálnej položky)

Pravidlá slúžia na rýchlejšie a pohodlnejšie účtovanie často sa opakujúcich položiek bankových výpisov. Zoznam pravidiel je možné nájsť stlačením tlačidla Pravidlá vo formulári Hromadné účtovanie bankových výpisov.
Bližšie informácie o pravidlách sa dozviete v téme Pravidlá pre zaúčtovanie bankových výpisov.

Hromadne vymazať položky

Položky bankového výpisu je možné hromadne vymazať. Položky, ktoré sú už zaúčtované, sa z účtovného (peňažného) denníka nevymažú; tieto zápisy je potrebné vymazať osobitne v účtovnom (peňažnom) denníku.
Príbuzné témy