Pomocník systému OBERON
Spôsoby importu bankových výpisov

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Spôsoby importu bankových výpisov

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o rozličných spôsoboch importu bankových výpisov do systému OBERON tak v systéme podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva.

Základné informácie

Manuálny import bankových výpisov

Manuálny import pomocou Bank API - prehľad podporovaných bánk

Banka API
Fio banka Fio API

Manuálny import zo súboru - prehľad podporovaných bánk

Niektoré banky umožňujú zasielanie informatívnych súborov (napr. s príponou stm, html atď.), ktoré nie sú exportmi zo systému internetbanking alebo homebanking. Takéto výpisy nie je možné importovať priamo do účtovného programu, je potrebné mať zakúpený a nainštalovaný špeciálny softvér od banky, ktorý tento exportovaný súbor dekryptuje. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené banky a formáty, ktoré je možné importovať do systému OBERON.
Banka Názov formátu
SEPA výpis z účtu CAMT/XML
Obecný formát ABO-GPC
Obecný formát Clearing
Obecný formát Gemini
SLSP homebanking CSV
Clearing
SLSP internetbanking CSV
TatraBanka homebanking ABO-GPC
Clearing
XML
Gemini
TatraBanka internetbanking XML
VÚB homebanking ABO-GPC
XML
VÚB homebanking - tuzemsko XML
VÚB internetbanking GPC
Poštová banka - internetbanking XML
Prima banka homebanking ABO-GPC
Prima banka internetbanking CSV
ČSOB internetbanking CSV
TXT
ČSOB homebanking XML
mBank internetbanking CSV
OTP internetbanking CSV
OTP homebanking GPC
Sberbank internetbanking DLM
Fio banka CSV

Automatický import bankových výpisov

Automatický import pomocou Bank API - prehľad podporovaných bánk

Banka API
Fio banka Fio API

Automatický import pomocou OBERON Webservices API - prehľad podporovaných služieb

Služba API
DATIVERY OBERON Webservices API
Príbuzné témy