Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Jednoduché účtovníctvo > Všeobecne o koncepcii

Systém OBERON umožňuje viesť účtovníctvo v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, pričom niektoré evidencie sú spoločné pre jednoduché aj podvojné účtovníctvo (napr. Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov, Príkazy na úhradu a pod.). Hlavný rozdiel medzi obomi sústavami spočíva v tom, že jednoduché účtovníctvo používa peňažný denník a podvojné účtovníctvo účtovný denník. Táto téma obsahuje všeobecné informácie o jednoduchom účtovníctve v systéme OBERON.

Základné informácie

Ďalšie informácie

Obrázok č. 1: Väzby dokumentov - uhradená faktúra s tromi čiastočnými úhradami
Príbuzné témy