Pomocník systému OBERON
Automatické účtovanie eKasa dokladov

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Automatické účtovanie eKasa dokladov

V systéme OBERON je tak v systéme podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva dostupná funkcia, ktorá umožňuje automaticky zaúčtovať pokladničné doklady v systéme eKasa do účtovného, resp. peňažného denníka. Potrebné informácie o automatickom účtovaní eKasa dokladov získate v tejto téme Pomocníka.

Základné informácie

Zápis pokladničných dokladov do peňažného/účtovného denníka

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Účtovníctvo a otvorte peňažný, resp. účtovný denník.
  2. V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu QeeR skener od firmy EXALOGIC. V hlavnej ponuke vyberte možnosť Skener.
  3. Stlačte tlačidlo Skenovať. Zobrazí sa rámček, do ktorého zamerajte QR kód pokladničného dokladu. Postupne nasnímajte ďalšie doklady rovnakého typu, napr. nákup PHL.
  4. Po nasnímaní dokladov v mobilnej aplikácii vyberte doklad, ktorý chcete poslať do OBERON-u, a stlačte tlačidlo Odoslať. V prípade, že nechcete doklady odosielať manuálne, v ponuke aplikácie Nastavenia začiarknite možnosť Bloček odoslať ihneď po zosnímaní.
  5. Aplikácia zosnímaný doklad zapíše do peňažného, resp. účtovného denníka.
  6. Alternatívne môžete použiť ručný snímač čiarových kódov s podporou QR kódov. Pri snímaní čiarového kódu je potrebné zamerať snímač zariadenia na kód a stlačiť tlačidlo. Vzápätí sa údaje z kódu načítajú do OBERON-u.
  7. Výhodou mobilnej aplikácie oproti ručnému snímaču je, že umožňuje nasnímať viac dokladov naraz a tie je potom možné postupne účtovať.
 Obrázok č. 1: Snímanie dokladu a zoznam QR kódov

         

V prípade, že off-line pokladničné doklady neboli následne zaevidované v eKasa systéme, nie je možné ich automatické zaúčtovanie v OBERON-e.
Príbuzné témy