Pomocník systému OBERON
Automatické účtovanie pokladničných dokladov

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Automatické účtovanie pokladničných dokladov

V tejto téme Pomocníka sú uvedené informácie o automatickom účtovaní pokladničných dokladov - funkcii, ktorá umožňuje automaticky zaúčtovať pokladničné doklady (bločky) do účtovného, resp. peňažného denníka.

Základné informácie

Zaúčtovanie pokladničných dokladov do peňažného/účtovného denníka

Pred začatím účtovania odporúčame zoradiť pokladničné doklady (bločky) podľa typu, napr. nákup PHL, nákup materiálu, opravy a udržiavanie, cestovné náklady atď. Pred účtovaním konkrétnej skupiny bločkov je potrebné v peňažnom, resp. účtovnom denníku nastaviť príslušnú predkontáciu. Predkontáciu použitú pri účtovaní prvého dokladu program automaticky doplní aj pri účtovaní nasledujúceho dokladu.

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Účtovníctvo a otvorte peňažný, resp. účtovný denník. Nastavte predkontáciu podľa typu pokladničných dokladov, ktoré budete účtovať (napr. nákup PHL).
  2. V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu QeeR skener. V hlavnej ponuke vyberte možnosť Skener.
  3. Stlačte tlačidlo Skenovať. Zobrazí sa rámček, do ktorého zamerajte QR kód pokladničného dokladu. Postupne nasnímajte ďalšie doklady rovnakého typu, napr. nákup PHL.
  4. Po nasnímaní dokladov v mobilnej aplikácii vyberte doklad, ktorý chcete poslať do OBERON-u, a stlačte tlačidlo Odoslať. V prípade, že nechcete doklady odosielať manuálne, v ponuke aplikácie Nastavenia začiarknite možnosť Bloček odoslať ihneď po nasnímaní.
  5. Aplikácia nasnímaný doklad zapíše do peňažného, resp. účtovného denníka.
  6. Alternatívne môžete použiť ručný snímač čiarových kódov s podporou QR kódov. Pri snímaní čiarového kódu je potrebné zamerať snímač zariadenia na kód a stlačiť tlačidlo. Vzápätí sa údaje z kódu načítajú do OBERON-u.
Výhodou mobilnej aplikácie QeeR skener oproti ručnému snímaču je, že umožňuje nasnímať viac dokladov naraz a tie je potom možné postupne účtovať.
 Obrázok č. 1: Snímanie dokladu a zoznam QR kódov

         

V prípade, že off-line pokladničné doklady neboli následne zaevidované v systéme eKasa, nie je možné ich automatické zaúčtovanie v OBERON-e.
Príbuzné témy