Pomocník systému OBERON
QeeR skener - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Snímače čiarových kódov > QR skener > QeeR skener - inštalácia

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie softvérového snímača QR kódov QeeR skener tak v systéme OBERON, ako aj v mobilnom zariadení.

Sieťové rozhranie

 1. Aby bolo možné softvérový snímač QR kódov QeeR skener používať, je potrebné, aby bolo mobilné zariadenie pripojené do tej istej počítačovej siete, ako počítač, v ktorom máte nainštalovaný OBERON a na ktorom budete pracovať.
 2. Na úspešnú inštaláciu softvérového snímača je nevyhnutné poznať IP adresu siete, do ktorej je pripojené mobilné zariadenie a počítač. IP adresu možno zistiť u správcu siete, resp. na počítači alebo v mobilnom zariadení (napr. 192.168.16.xx).
IP adresu siete možno zistiť v mobilnom zariadení v ponuke Nastavenia, Wi-Fi, Podrobnosti siete, Adresa IP, resp. Router. Rozhodujúcim je tretia časť adresy, napr. 192.168.16.xx. Tú istú adresu je potom potrebné vybrať aj pri nastavení sieťového rozhrania v OBERON-e (pozri bod 3 nasledujúceho postupu).

Nastavenia v OBERON-e   

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia, vyberte typ zariadenia Snímač čiarového kódu a model QeeR skener, zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár s parametrami komunikácie. V rozbaľovacom zozname Sieťové rozhranie vyberte IP adresu siete, do ktorej je pripojené mobilné zariadenie aj počítač, na ktorom budete s OBERON-om pracovať (napr. 192.168.16.xx).
 4. Stlačte tlačidlo Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne). Nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. V prípade účtovania pre viaceré firmy je potrebné zariadenie (snímač čiarových kódov s podporou QR kódov alebo QR skener) pridať do každej firmy zvlášť.
V prípade, že používateľ pracuje s OBERON-om cez vzdialenú plochu a QeeR skener komunikuje s lokálnym počítačom, je vo formulári Zariadenie (ponuka Servis, Zariadenia, tlačidlo Pridať) potrebné vybrať počítač s označením RDP: názov počítača, s ktorým aplikácia komunikuje (napr. ak OBERON beží na počítači s názvom SERVER a používateľ s ním pracuje cez vzdialenú plochu z počítača s názvom COMPUTER1, vo formulári Zariadenie vyberie počítač RDP: COMPUTER1).
Obrázok č. 1: Nastavenia komunikácie v OBERON-e

 

Nastavenia v mobilnom zariadení

 1. Aplikáciu QeeR skener vyhľadajte a nainštalujte do mobilného zariadenia pomocou aplikácie Obchod Play alebo App Store. Odkaz priamo na aplikáciu je umiestnený aj na webovej stránke firmy EXALOGIC (tlačidlo Google play, resp. App Store).
 2. Uistite sa, že mobilné zariadenie je pripojené do tej istej siete, ako počítač, v ktorom máte nainštalovaný OBERON a na ktorom budete pracovať.
 3. Otvorte aplikáciu klepnutím na ikonku na ploche mobilného zariadenia a v ponuke Nastavenia pridajte počítač do Zoznamu počítačov. Zadajte nasledujúce údaje:
  • Názov počítača,
  • IP adresa - aktuálna IP adresa počítača,
  • číslo komunikačného portu - TCP/IP port v programe OBERON - Agenda firmy. Na pripojenie aplikácie k danému počítaču začiarknite políčko Nastaviť ako predvolený. Počítač sa v zozname zobrazí zelenou farbou.

Otestovanie snímača

 1. V ponuke ServisZariadenia zvoľte pridané zariadenie QeeR skener a stlačte tlačidlo Upraviť a následne tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Štart.
 2. Z aplikácie QeeR skener v mobilnom zariadení odošlite naskenované doklady. Pri úspešnej komunikácii sa príslušné kódy dokladov odošlú do OBERON-u (Obrázok č. 1).
 3. Na ukončenie testovania stlačte tlačidlo Stop.
 4. Po úspešnom nadviazaní komunikácie je inštalácia zariadenia ukončená.
Obrázok č. 2: Nastavenia komunikácie v mobilnom zariadení

    

Príbuzné témy