Pomocník systému OBERON
QeeR skener - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Snímače čiarových kódov > QR skener > QeeR skener - inštalácia

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie softvérového snímača QR kódov QeeR skener tak v systéme OBERON, ako aj v mobilnom zariadení.

Nastavenia v OBERON-e

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Servis, položku Zariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, v otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia, vyberte typ zariadenia Snímač čiarového kódu a model QeeR skener. Zadajte ostatné údaje, potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár s parametrami komunikácie, ktoré potvrďte stlačením tlačidla OK.
V prípade, že používateľ pracuje s OBERON-om cez vzdialenú plochu a QeeR skener komunikuje s lokálnym počítačom, je vo formulári Zariadenie potrebné vybrať počítač s označením RDP: názov počítača, s ktorým aplikácia komunikuje (napr. ak OBERON beží na počítači s názvom SERVER a používateľ s ním pracuje cez vzdialenú plochu z počítača s názvom COMPUTER1, vo formulári Zariadenie vyberie počítač RDP: COMPUTER1).
Obrázok č. 1: Nastavenia komunikácie v OBERON-e

Nastavenia v mobilnom zariadení

 1. Aplikáciu QeeR skener vyhľadajte a nainštalujte do mobilného zariadenia pomocou aplikácie Obchod Play alebo App Store. Odkaz priamo na aplikáciu je umiestnený aj na webovej stránke firmy EXALOGIC (tlačidlo Google play, resp. App Store).
 2. Uistite sa, že mobilné zariadenie je pripojené do tej istej siete, ako počítač, v ktorom máte nainštalovaný OBERON a na ktorom budete pracovať.
 3. Otvorte aplikáciu klepnutím na ikonku na ploche mobilného zariadenia a v ponuke Nastavenia pridajte počítač do Zoznamu počítačov. Zadajte nasledujúce údaje:
  - Názov počítača,
  - IP adresa - aktuálna IP adresa počítača,
  - číslo komunikačného portu - TCP/IP port v programe OBERON - Agenda firmy. Ak chcete, aby sa aplikácia vždy pripájala k danému počítaču, začiarknite políčko Nastaviť ako predvolený.
 4. Stlačte tlačidlo Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).
 5. Otestujte komunikáciu s počítačom. Po úspešnom nadviazaní komunikácie je inštalácia zariadenia ukončená.
Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že informatívna IP adresa, ktorá je zobrazená vo formulári Snímač čiarových kódov (ponuka ServisZariadenia), nie je správna. Ak je v počítači nainštalovaný virtuálny počítač, externá WiFi karta alebo iný sieťový prvok, vo formulári sa môže objaviť jeho IP adresa, nie IP adresa počítača, s ktorým chcete pracovať.
Obrázok č. 2: Nastavenia komunikácie v mobilnom zariadení

    

Príbuzné témy