Pomocník systému OBERON
Stále platby

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Stále platby

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Stále platby v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Ďalšie informácie

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so stálymi platbami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Vytvoriť príkaz na úhradu

Program vytvorí nový príkaz na úhradu v evidencii Príkazy na úhradu.

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša, je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy