Pomocník systému OBERON
Variabilné symboly v OBERON-e

V systéme OBERON pri tvorbe príkazov na úhradu je možné používať aj všeobecné variabilné a špecifické symboly. To znamená, že do poľa variabilný (špecifický) symbol možno okrem číselných znakov zadať aj znaky, ktoré bude program interpretovať v závislosti od spracovávaného obdobia alebo aktuálneho dátumu a aj ich vzájomných kombinácií.

Možno použiť tieto všeobecné variabilné symboly alebo ich kombinácie

symbol popis
DD deň aktuálneho dátumu počítača pri tlači príkazu (dopĺňa sa úvodnou nulou)
MM mesiac aktuálneho dátumu pri tlači príkazu (dopĺňa sa úvodnou nulou)
RR rok aktuálneho dátumu v počítači (bez milénia)
RRRR rok aktuálneho dátumu v počítači 
mm mesiac aktuálneho spracovávaného obdobia v module Mzdy (dopĺňa sa úvodnou nulou)
rr rok aktuálne spracovávaného obdobia (bez milénia)
rrrr rok aktuálne spracovávaného obdobia

Príklady

Predpokladajme aktuálny dátum 24.08.2016 (prípadne dátum vykonania príkazu na úhradu)
a spracovávané obdobie miezd 07/2016.

zadalo sa bude sa tlačiť
DDMMRRRR 24082016
RRRRMM 201608
RRRRMM+1 201609
RRRRMM-1 201607
MMRRRR 082016
MM+1RRRR 092016
rrrrmm 201607
rrrrmm+1 201608
rrrrmm-1 201606
mmrrrr 072016
mm+1rrrr 082016
Príbuzné témy