Pomocník systému OBERON
Variabilné symboly v OBERON-e

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike používania všeobecných variabilných a špecifických symbolov v systéme OBERON.

Základné informácie

Všeobecné variabilné symboly a ich kombinácie

Symbol Popis
DD Deň aktuálneho dátumu v počítači pri tlači príkazu (dopĺňa sa úvodnou nulou)
MM Mesiac aktuálneho dátumu v počítači (dopĺňa sa úvodnou nulou)
RR Rok aktuálneho dátumu v počítači (bez milénia)
RRRR Rok aktuálneho dátumu v počítači
mm Mesiac aktuálneho spracovávaného obdobia v module Mzdy (dopĺňa sa úvodnou nulou)
rr Rok aktuálne spracovávaného obdobia (bez milénia)
rrrr Rok aktuálne spracovávaného obdobia

Príklady

Predpokladajme aktuálny dátum 24.08.2023 (prípadne dátum vykonania príkazu na úhradu)
a spracovávané obdobie miezd 07/2023.

zadalo sa bude sa tlačiť
DDMMRRRR 24082023
RRRRMM 202308
RRRRMM+1 202309
RRRRMM-1 202307
MMRRRR 082023
MM+1RRRR 092023
rrrrmm 202307
rrrrmm+1 202308
rrrrmm-1 202306
mmrrrr 072023
mm+1rrrr 082023
Príbuzné témy