Pomocník systému OBERON
Príkazy na úhradu

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Príkazy na úhradu

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Príkazy na úhradu v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce s príkazmi na úhradu sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Exportovať príkaz do banky

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné exportovať príkaz na úhradu do elektronického príkazu na úhradu. Vyberte formát elektronického príkazu a súbor, do ktorého sa príkaz na úhradu exportuje. Ďalej je možné automaticky otvoriť internetovú stránku banky, prípadne spustiť program na ďalšie spracovanie exportovaných údajov.

Príkaz na úhradu schváliť (zrušiť schválenie)

Jednotlivé doklady je možné schvaľovať. Schválený doklad nie je možné opraviť a ani vymazať. Schváliť doklad môže len iný používateľ ako ten, ktorý doklad vytvoril, s právom používateľa (Príkazy na úhradu - záznam schváliť (zrušiť schválenie). Samozrejme, schválenie je možné aj zrušiť, a tak daný doklad opraviť. Zrušiť schválenie však môže len používateľ, ktorý doklad schválil. Vyžadovať schválenie dokladu je potrebné povoliť v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Ostatné.

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša, je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy